Relaties en seksualiteit

Uit FOSwiki

Relatiesenseksualiteit1.gif

Iedereen die met jongeren werkt, krijgt vroeg of laat te maken met seksueel getinte situaties. Kinderen en jongeren vinden seksualiteit een interessant onderwerp. In het jeugdwerk zijn we bezig met wat jongeren bezighoudt. En daar horen relaties en seksualiteit zeker bij.

Reageren op onverwachte situaties is niet eenvoudig. De reactie die je geeft is van belang en geeft een boodschap. Negeren doe je beter niet. Onderstaande achtergrondinformatie kan je misschien wat meer voorbereiden op zo’n onverwachte situatie.

In het schema zie je in het bovenste gedeelte dat het belangrijk is om jezelf te kennen. Niet iedereen reageert op dezelfde manier in een bepaalde situatie. Ieder heeft immers zijn eigen vaardigheden om erop in te spelen. Zo is de ene al mondiger dan de andere of merk je een verschil in houding. Waarden en normen beïnvloeden de manier waarop jij zal reageren en óf je zal reageren of niet. De achtergrond die je van thuis uit meekreeg en de dingen die je zelf al meemaakte zullen je reactie ook kleuren. Mensen die weinig of slechte ervaringen met seksualiteit hebben, zullen minder positief staan tegenover seksueel getinte situaties. Naargelang de manier waarop jij tegenover seksualiteit staat zal je eerder bestraffend, beperkend, moraliserend, ludiek,… reageren. Het is echter ook belangrijk om elkaar te kennen. De andere begeleiders zouden misschien beter reageren op een situatie of net niet. Zo kunnen jullie elkaar mooi aanvullen. Hiervoor heb je overleg nodig (zie het middenste vakje).

Relatiesenseksualiteit2.gif

Praat over een gemeenschappelijke visie, welke afspraken iedereen moet naleven en of je er bepaalde regels op moet kleven om het beheersbaar te houden. Vergeet niet dat je als begeleider een voorbeeld-functie hebt. Hiermee kun je niet alleen het slechte voorbeeld geven (misplaatste moppen, macho-houding t.o.v. seksualiteit,…) maar ook het goede voorbeeld (een mooie relatie, delen van ervaringen,…).

Relatiesenseksualiteit3.gif

Het kan in je groep heel concreet gaan over seksualiteit. Je kan zelf een activiteit programmeren waarmee je een boodschap wilt meegeven of gewoon plezierig bezig zijn rond relaties en seksualiteit. Weet goed wat je wil en stem je activiteit daar op af. Maar het kan ook zijn dat je moet inspelen op situaties die onvoorbereid zijn en die toch om een reactie smeken. Er zijn een aantal richtlijnen die je kunnen helpen om voortaan beter in te spelen op zulke seksueel getinte situaties.


Richtlijnen om te reageren op seksueel getinte situaties

De ideale manier om te reageren op moeilijke situaties bestaat natuurlijk niet. Hieronder geven we je vier richtlijnen mee waaraan je mogelijke reacties kan toetsen.

Richtlijn 1

Hou rekening met het groter geheel waarvan jij een deel bent

 • Wat zijn de regels en afspraken van de vereniging ?
 • Wat zijn de regels en afspraken van de groep, op het kamp e.a. ?
 • Wat mogen de kinderen van thuis ?
 • Wat zegt de wet?
Relatiesenseksualiteit4.gif

Richtlijn 2

Maak een onderscheid tussen een gedrag op zich en dat gedrag in een groep

 • Is het gedrag op zich toelaatbaar?
 • Stoort het gedrag in de groep?

Richtlijn 3

Maak het niet erger dan het is

 • Beperk de schade voor individu, groep en jezelf
 • Vertrouwensband behouden
 • Is je reactie positief voor het groepsleven ?
 • Is je reactie respectvol tegenover de daders ?
 • Welk effect heeft je reactie op korte en op lange termijn?

Richtlijn 4

Vraag je af wat het motief en de gevolgen van een gedrag kunnen zijn

 • Waarom doet hij of zij zo?
 • Hoe zwaar kunnen de gevolgen van een gedrag zijn ?