Respect met eieren

Uit FOSwiki

Respect met eieren

Respect met eieren is het jaarthema van het scoutsjaar 2017-2018.Respect.jpg

RespeKt met eieren! Neem respect als een dagelijks broodnodig ontbijt.

Respect is één van dé waarden van FOS Open Scouting. We hebben respect voor wie we zijn, voor de ander, de eenheid en onze omgeving. Zo zeggen we wel eens “Als scout laten we achter; niets en dank u.”. We dragen zorg voor materiaal en voor elkaar, elke dag opnieuw. We leren grenzen ontdekken en respecteren die. Van aan het ontbijt tot bedtijd lachen we de wereld tegemoet. Dit en veel meer van dat, is respect voor FOS Open Scouting; hier gaan we binnen ons nieuwe jaarthema mee aan de slag. Met de keuze voor dit jaarthema zetten we het thema respect gedurende één jaar expliciet in de kijker. We dagen jou en je eenheid uit om na te denken over respect en stimuleren je om hiermee aan de slag te gaan. Het is zinvol om zorg te dragen voor onszelf , de ander, materiaal, de eenheid, de natuur... Hier werk je ook niet slechts één dag aan maar alle 365 dagen van het jaar. Dit jaar dagen we je uit om met je eenheid op een speelse manier te werken aan respect.

Respect voor jezelf, elkaar en de wereld: wat is dat?

Respect is de basis van onze scoutswet. Denk maar aan de belofte die je aflegt: “een scout/gids eerbiedigt de overtuiging van de anderen, een scout/gids staat open voor natuur en is milieubewust, een scout/gids is zelfbewust en heeft eerbied voor zichtzelf en voor de anderen”,… Respect is met andere woorden inherent verbonden met de waarden van FOS Open scouting.

Als scout/gids leer je respect hebben voor jezelf.

Door te spelen ontdek je je eigen lichamelijke, emotionele en sociale grenzen en kan je deze benoemen. Je leert je eigen waarden en normen kennen en neemt actief deel aan de activiteiten. Je draagt zorg voor jezelf en je neemt de verantwoordelijkheid op voor je eigen daden. Vanuit zelf kennis en zelfrespect, leer je ook neen zeggen tegen datgene wat je niet wil. Je grenzen aangeven is oké! Af en toe een nee, is dik oké! Voorbeelden:

  • Je verzorgt jezelf. Je uiterlijk is immers vaak je eerste indruk.
  • Je geeft aan dat je niet goed bent in tekenen, maar je bent wel sterk in toneelspelen.
  • Schrik voor hoogtes? Geen probleem als je enkel de kleine deadride wil doen, maar geef deze grens ook aan.

Als scout/gids leer je respect hebben voor de ander.

Je ontdekt dat anderen ook grenzen hebben. Je leert deze te respecteren en je in te leven in de gevoelens en gedachten van de anderen. Dat leer je vaak heel laagdrempelig. Naast gelijkenissen ontdek je ook verschillen tussen jezelf en de anderen. Je mag altijd trouw blijven aan je eigen overtuiging, maar leer de overtuiging van de ander ook te respecteren. Anders is dik oké! Je leert dat niet iedereen het even gemakkelijk heeft in het leven. Je toont respect door anderen te helpen in moeilijke situaties. Je beseft dat je leiding en eenheidsleiding heel veel vrije tijd in scouting steken om de leden te plezieren. Geef hen na elke activiteit een lach en een dankjewel, maar verwacht ook respect van hen.

Voorbeelden:

  • Door middel van toneel en rollenspel leer je je inleven in de gevoelens en gedachten van de anderen
  • Sta eens je plaats af aan iemand die slecht te been is.
  • Luister eens naar iemand met een andere religie

Als scout/gids leer je respect hebben voor de buitenwereld.

Respect gaat niet alleen over jou als persoon. Respect gaat ook over de relatie van jouw eenheid met de buitenwereld. Door het spel van scouting leer je respect te hebben voor het aangekochte en gekregen materiaal, de natuur, de omgeving en de overtuiging van de andere... Bovenal: Wees vriendelijk, stel jezelf voor en leer de ander en de omgeving kennen. Misschien kan je nog iets van hen leren.

Voorbeelden:

  • Geef je een feestje? Houd dan rekening met de nachtrust van je buren.
  • Ga je op kamp? Laat het terrein proper achter.
  • Koop je nieuwe tenten? Draag er zorg voor.


Vanuit FOS Open Scouting dragen we respect voor jezelf en de ander actief uit. We zijn ervan overtuigd dat we door de scoutsmethode onze leden laten groeien in het respectvol omgaan met elkaar en hun omgeving. Als groep leer je respect hebben voor de andere en net dat willen we met dit jaarthema nog eens extra in de kijker plaatsen. Handel als groep respectvol naar anderen. Sta als lid, leiding en eenheid stil bij wat jullie zelf al doen. Op welke manier heeft jullie eenheid respect voor de andere en zijn/haar materiaal? Wat kunnen jullie nog meer doen? Denk na over hoe je je leden kan inspireren om deze visie uit te dragen en ga er actief mee aan de slag in spelvorm en in dialoog. Denk na hoe je “respect” bespreekbaar maakt binnen je eigen leidingsploeg. Ga het gesprek niet uit de weg. Want anders en nee zijn dik oké!

Omwille van bovenstaande redenen lanceren we het jaarthema respeKt met eieren. Met dit ludieke jaarthema willen we respect op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken onder onze leden. Zie je iets dat niet door de beugel kan? Reageer dan met de sloga: “respeKt met eieren”. Tevens is de slogan “respeKt met eieren” een leuke woordspeling want respect dat heb je van aan het ontbijt (met een eitje) tot bedtijd!

Ondersteuningsmateriaal

Bij deze visietekst hoort uiteraard een badge. Naai hem op jouw uniform en draag dit jaar respect samen met ons verder uit. Naast de badge ontvangen jullie ook post-it etiquetten (post-its vol met beleefdheidsregels). Plak ze in jouw lokaal en stimuleer zo respectvol gedrag bij je leden. Zag je respectvol gedrag bij één van jouw leden? Plak er een leuke leuze op (zie stickervel) en beloon zijn/haar gedrag. Deze post it kan je nog personaliseren door er een leuk tekstje bij te plaatsen. Op die manier waardeer je je leden. Daarnaast ontvangen jullie een visualisatie van de visietekst. Hang deze op in je lokaal en denk na over hoe je respect nog meer kan verwerken in je dagelijkse werking #respeKtmeteieren.