Reus en de Kabouter

Uit FOSwiki


Oxo.png
De reus en de kabouter

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
De kinderen zitten in een kring. In de hoek van het lokaal zit de reus. De kabouter zit in de kring (“werkt in z’n huisje”). De reus gaat naar het kabouterhuis, klopt aan en vraagt : “Kabouter kom je met me spelen?”. De kabouter antwoordt : “Nee”. De reus gaat terug naar z’n huis en gaat slapen. De kabouter verlaat nu zijn huisje en sluipt naar de reus, trekt hem aan z’n neus en probeert zo snel mogelijk weer in z’n huis te komen. Zodra de reus aan z’n neus wordt getrokken, probeert hij de kabouter te pakken.


Materiaal: geen