Rookverbod

Uit FOSwiki


Deze pagina is een onderdeel van de pagina Regelgeving.
Klik er verder door naar allerhande regels waar je als scouts of gids mee in aanraking kan komen.

Bestand:Generatie rookvrij Roken in jeugdlokalen is nu al een tijdje verboden.Het is echter niet voldoende om het dan ook niet te doen. Je dient ook de nodige maatregelen te nemen om in orde te zijn met de wet (plaatsen verbodspictogrammen en verwijderen asbakken. Hieronder lees je er meer over.

Wat zegt de wet?

Sinds 1990 is door middel van een Koninklijk Besluit (KB) het roken in openbare plaatsen in België verboden. In 2005 en 2006 is deze regel aangepast en aangescherpt. In scoutslokalen geld een totaal rookverbod. Je dient dan ook rookverbodsstickers op te hangen (doorsnede minimum 9 cm). Hier vind je meer informatie over de wetgeving rond roken. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) is bevoegd om controles uit te voeren. Indien je bij een controle in de fout gaat (er staan bijvoorbeeld asbakken in het lokaal), kunnen boetes worden opgelegd.

Het beleid van FOS Open Scouting

Op de website vind je de visie van FOS Open Scouting over de richtlijnen van een alcohol, tabak-en drugsbeleid. Hier kan je het document zelf raadplegen. Hier vind je de het beleid voor nationale evenementen.

Tips voor een eigen rookbeleid op te stellen

  • Rokers moeten buiten roken.
  • Asbakken in je lokaal hebben mag niet. Indien iemand van de inspectiedienst dit opmerkt zal dit gelden als een overtreding (men veronderstelt dan immers dat er binnen gerookt wordt).
  • Hang aan de verschillende ingangen van het lokaal rookverbodstekens (doorsnede minimum 9 cm). Dit kunnen eenvoudige stickers zijn.
  • Weet dat je als leid(st)er een belangrijke voorbeeldfiguur bent voor kinderen. Het kan zeker niet de bedoeling zijn om hen op ongezonde ideeën te brengen.
  • In de openlucht roken is een oplossing. Ze kan echter ook aanleiding geven tot nieuwe problemen. Hou er zeker rekening mee dat de buren luidruchtige rokers na een avondvergadering niet zullen appreciëren.
  • Een peuk gooi je niet zomaar op de grond. Ook in openlucht is dat geen goed idee; een peuk kan er namelijk 12 jaar over doen om te verteren...
  • Plaats het topic 'roken' eens op de agenda van een eenheidsraad of bespreek het met je Seniors. Goede afspraken maken tot op heden nog steeds goede vrienden. Wist je dat regels beter worden opgevolgd wanneer je die ombuigt tot afspraken, waarbij iedereen zijn mening mag geven? Zorg dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Op www.drugsinbeweging.be vind je daarvoor enkele interessante werkvormen.
  • Niet roken is zonder enige twijfel de beste oplossing. Dit is voor een roker echter niet zo eenvoudig. Steun hen hier dus in.

De methodieken in deze map kunnen jou helpen om leid(st)ers en leden te sensibiliseren, te informeren en hun kennis en vaardigheden te versterken. Zo leren ze verantwoordelijk omgaan met alcohol en andere drugs en worden ze zich bewust van het belang van een alcohol- en drugbeleid.

Generatie Rookvrij? Wij doen mee!

FOS Open Scouting gaat voor Generatie Rookvrij! Wat betekent dit? Samen met een twintigtal andere organisaties willen we bijdragen tot een nieuwe generatie die het speelplezier niet met de rook van sigaretten moet combineren. Zo dragen we bij tot de eerste rookvrije generatie. Ben je ook fan? Bekijk onze tips en kom meer te weten over wat je kan doen om binnen jouw eenheid een rookvrije omgeving te creëren!

Terug naar de pagina Regelgeving.