Schatten en meten

Uit FOSwiki

Tijdens een tocht kan het interessant zijn om bepaalde dingen te meten: de afstand van een af te leggen stuk tocht, de tijd die je daarvoor nodig hebt of de breedte van een rivier die je moet oversteken. Daarvoor bestaan allerlei meetinstrumenten, zoals rolmeters, de schaal op je kaart of een horloge. Door een ongekende afstand, grootte of tijdsduur te vergelijken met het meetinstrument, kan je een afstand, grootte of tijdsduur nauwkeurig berekenen.

Op tocht heb je echter niet altijd al die meetinstrumenten bij je. Op zo’n moment zal je de afstand, grootte of tijdsduur moeten schatten. Dat kan door afstand, grootte of tijdsduur te vergelijken met andere dingen dan de bekende meetinstrumenten.

Meten zonder lat

Lichaamsmaten

Voorwerpen

Persoonlijke pas

Breedte berekenen

Rimpelmethode

Methode van Napoleon

Driehoeksmethode

Hoogte berekenen

Vergelijkingsmethode

Schaduwmethode

Neerklapmehode