Schoenen verwisselen

Uit FOSwiki


Oxo.png
Schoenen verwisselen

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
Ieder kind doet één schoen uit en legt deze op een hoop. Iedereen pakt dan de schoen van een ander kind en terwijl ze de schoen op één of andere manier vasthouden, geven ze elkaar een hand en vormen een grote kring. Ieder kind zoekt de eigenaar van de schoen die hij vasthoudt en wisselt de schoen uit, zonder de handen los de laten.


Materiaal: geen