Scoutslokaal

Uit FOSwiki

Er zijn evenveel verschillende scoutslokalen als er FOS-eenheden zijn. De kwaliteit ervan kan dus nogal wat verschillen. De kans ik groot dat er heel wat over verouderde en niet aangepaste lokalen beschikken. Aan de andere kant zijn er ook echt goede scoutslokalen. Op deze pagina van de wiki willen we vooral doorverwijzen naar informatie zowel je goed lokaal goed te blijven houden, als om werk te maken van betere scoutslokalen. Heel wat info tref je alvast aan op jeugdlokalen.be.

Over het beheer van je lokaal

Een lokaal beheren is niet simpel. Vaak rol je er ook zomaar in en heb je onvoldoende kennis van zaken. Waar moet je op letten? Wat moet je aanpakken? Wanneer moet je iets laten keuren? Om op deze en andere vragen een antwoord te geven kan je de lokalenmap gebruiken. (Heb je er geen? Vraag er dan een via [email protected] aan. De lokalenmap is in vijf grote rubrieken ingedeeld: overeenkomsten, vzw, veiligheid en attesten, terugkerende betalingen en belastingen, en bouwgegevens. Je krijgt een overzicht van het nodige en kan er alle nodige documenten in bewaren.

TIP
www.lokalenmap.be is de digitale versie van de lokalenmap. Deze handige dossierkaft heb je zeker nodig om je lokaal goed te kunnen beheren.

Onderhoud

...


Veiligheid en preventie

 • Wil je je lokaal brandveiliger maken, lees dan de brochure Jeugdlokalen & Brandveiligheid. Op jeugdlokalen.be tref je trouwens heel wat meer informatie aan over brandveiligheid. Zo is er ook een checklist (PDF en xls-versie) waarmee je de brandveiligheid van je lokaal kan controleren en prioritair aan te pakken acties kan bepalen. Je gaat immers best gefaseerd te werk, daarom bestaat de checklist ook uit vier levels.
 • Met de brochure Jeugdlokalen & Verkeersveiligheid kan je werk maken van een verkeersveilige omgeving van je jeugdlokaal.
 • Heb je speeltoestellen aan je lokaal? Lees dan zeker de brochure Speel op veilig. Je krijgt hier alles goed uitgelegd om je speelterrein veilig te maken.
 • De Checklist Jeugdlokalen van de provincie Antwerpen is een handig hulpmiddel om de toestand van je lokaal in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal concrete vragen kun je nagaan hoe het gesteld is met de brandveiligheid, de toestand van gas en elektriciteit of de omgevingsfactoren. Doorheen de checklist krijg je ook heel wat informatie en tips om mogelijke knelpunten aan te pakken.
 • In de Lokalenmap zitten enkele heel interessante schutbladen rond veiligheid. Het is immers zo dat je heel wat zaken geregeld moet laten keuren en/of onderhouden. Vele zaken zijn bij wet verplicht, anderen zijn zeker aan te raden. Aan wat denken we zoal?
  • Elektrische installatie: Keuring verplicht na aanleg, Daarna controle best 1 keer in de vijf jaar.
  • Gastoestellen (ketels, etc.): Installatie door erkende installateur, daarna controle elke 2 jaar.
  • Gasinstallatie de (gasmeter, de binnenleiding en de gebruikstoestellen), controle en keuring na aanleg, daarna jaarlijkse keuring.
  • Kleine blustoestellen: vervanging na 25/30 jaar aan te raden, jaarlijkse controle.
  • Bovengrondse stookolietanks: gewoonlijk controle om de 3 jaar (klasse 3) of om de 5 jaar(indien < 5.000 liter). Ondergrondse stookolietanks: meestal 2 (of 1) jaar (klasse 3) of 3 à 4 jaar (indien < 5.000 liter) – afhankelijk van gebruikte materialen en leeftijd.
  • Schouwen nodig voor verwarming op basis van onzuivere verbranding: jaarlijks onderhoud.
  • ...
 • In scoutslokalen geldt een totaal rookverbod. Je dient dan ook rookverbodsstickers op te hangen (doorsnede minimum 9 cm) en alle asbakken te verwijderen.
 • In de brochure Jeugdlokalen & Inbraakpreventie krijg je wat achtergrondinformatie over soorten daders en de aard van inbraken in jeugdlokalen. Belangrijker zijn echter de preventieve maatregelen die je kan nemen om inbraak en vandalisme te voorkomen.
 • In de bedrijfswereld kan je onder meer terecht bij AIB-Vincotte voor een brochure over huishoudelijke elektrische installaties of bij BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) voor de brochure De elektrische huishoudelijke installatie in klare taal.

Overeenkomsten

Vele FOSsers huren hun scoutslokaal, of mogen het gebruiken van de gemeente. Vaak zijn er hier heel diverse afspraken en overeenkomsten over.

 • In de brochure Den Deal krijg je een overzicht van verschillende overeenkomsten. Een contract ondertekenen doe je immers niet zo maar. Het is een verbintenis die gevolgen kan hebben.
 • Aarzel niet om een kopie van je overeenkomst naar het FOS-secretariaat te sturen als je er vragen over hebt. Zij kunnen je misschien wegwijs maken.


Over het (ver)bouwen van je lokaal

...

(Ver)bouwen

 • In de brochure De Steenworp krijg je heel wat suggesties over het gebruik van geschikte bouwmaterialen. Het volledige gebouw (van de ruwbouw, over de technieken, tot de afwerking) wordt overlopen. De mogelijke materialen worden telkens getoetst aan verschillende criteria (kostprijs, hanteerbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid en slijtagebestendigheid, milieuvriendelijkheid, comfort en functionaliteit).
 • Wil je werken aan een duurzaam en milieuvriendelijke scoutslokaal? Dat kan. Het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen (VIBE) werkte een stappenplan en een reeks handige doe-het-zelf fiches uit. Je kan alles hier downloaden.
 • Er verscheen een brochure over het bouwproces van een jeugdlokaal. Meer info over (ver)bouwen krijg je op jeugdlokalen.be.

Subsidies en financiën

 • Je doet er best aan om eerst eens bij de gemeente aan te kloppen om te kijken wat mogelijk is.
 • Geld groeit niet aan de bomen, maar toch bestaan er heel wat manieren om voldoende financiële middelen samen te brengen. In de brochure Jeugdlokalen & Financiën lees je meer over ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid, eigen acties en opbrengsten, steun uit de onmiddellijke groepsomgeving, samenwerking met instanties en organisaties, ...

TIP
Op www.jeugdlokalen.be tref je een schat aan informatie aan over (ver)bouwen, financiering, vzw-wetgeving, het beleid,...

Over de inrichting van je lokaal

...

Met de leiding

...

Samen met de leden

...

Veiligheid in en rond het lokaal

Het meest voorkomende ongeval is vallen. Vallen door een duw van anderen, door te struikelen over een voorwerp maar ook vallen van een bepaalde hoogte of een ongeval met een vallend of geworpen voorwerp. Meestal gaat het om niet ernstige ongevallen. De meest ernstige ongevallen worden veroorzaakt door snijdende of stekende voorwerpen. Om dit te voorkomen kunnen we als leid(st)er preventief optreden.

 • Laat geen dingen rondslingeren waar Bevers-Zeehonden, Welpen of JV/JG’s-Aspiranten gemakkelijk kunnen mee gooien.
 • Houd snijdende en stekende voorwerpen uit de buurt van jonge kinderen als er geen begeleiding bij is (schaar, glas, mes, ...). Wees altijd voorzichtig met zulke voorwerpen.
 • Zorg ervoor dat de omgeving van het lokaal niet op een bouwwerf lijkt. Ruim na de activiteiten alles netjes op. Zo vermijd je al heel wat nodeloze risico’s.
 • Wees op je hoede wanneer een van de leden op het dak van het lokaal kruipt voor het afhalen van ballen.
 • Wat de inrichting van het lokaal betreft, houd je er best rekening mee dat ‘verwarming’ reeds heel wat ongevallen heeft veroorzaakt. Brandwonden en vergiftiging door gassen (CO / koolstofmonoxide) ten gevolgen van een slechte afvoer van de verbrandingsgassen of door een slechte zuurstoftoevoer waardoor de verbranding vertraagt, zijn daar duidelijke voorbeelden van.
 • Zorg voor een goede elektrische installatie en voorkom overbelasting van de leidingen.
 • In het lokaal worden ook wel eens producten gebruikt waarin chemische stoffen verwerkt zijn. Houd ze achter slot en grendel, uit de buurt van jongere kinderen. In vele gevallen waarschuwt een etiket ons voor de aard van het gevaar. Noteer op een lijst de betekenis van deze etiketten.
 • Zorg er steeds voor dat een “uitgebreide” EHBO-koffer aanwezig is en dat elke verantwoordelijke precies weet waar die te vinden is. Vul deze koffer steeds tijdig aan. Er kan best regelmatig een sessie EHBO gehouden worden met het de hele leidingsploeg.
 • Zoals in elke school en elk openbaar gebouw kan je zorgen dat er in elk lokaal een evacuatieplan voorhanden is.
 • Spreek een duidelijk alarmsignaal af.
 • Zorg voor een goede plattegrond met aanduiding van alle nooduitgangen.
 • Beschrijf in verstaanbare bewoordingen voor jong en oud de richtlijnen die een vlotte evacuatie mogelijk maken.
 • Schenk aandacht aan de brandblussers, deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden door een erkend bedrijf.
 • Test jaarlijks één of tweemaal het evacuatieplan op een ernstige manier uit.