Sessie EL CURSUS LEIDERSCHAPSSTIJLEN

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie EL CURSUS LEIDERSCHAPSSTIJLEN

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: WELKE INHOUDEN GEVEN WE MEE?

Contingentietheorie van Hersey en Blanchart (willen/kunnen)-kaders


Kort verloop: WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• De cursisten kunnen positief/constructief omgaan met mensen met verschillende rollen.

• De contingentietheorie begrijpen en kunnen toepassen in een scoutscontext.

UITWERKING:


VERHAAL

In dit blok wordt er stilgestaan bij de verschillende rollen die medeleiding vervult. Niet alle rollen zijn even eenvoudig om mee om te gaan. In dit blok wordt een manier gegeven om naar je medeleiding te kijken. Hoe kun je op een gedifferentieerde manier het beste uit de medeleiding naar boven halen? Rolstijlen, functioneringsgesprekken, taakafspraken, evaluaties, werken met SMART doelstellingen zijn allemaal middelen om makkelijker met de verschillende rollen om te gaan.

WELKE METHODIEKEN KUN JE GEBRUIKEN?

• Aan de hand van rollenspelen worden de verschillende rollen en spontane reacties uitgebeeld. (eerste blok)

• In het tweede blok worden de verschillende schema’s samen met de cursisten opgebouwd.

• In het laatste half uur wordt nog eens extra aandacht besteed aan de koppeling met scouting. De cursisten krijgen casussen waarop ze de besproken theorie toepassen.

ROLPATRONEN

Er staan vier tafels, aan elke tafel moeten enkele cursisten zitten. De cursisten nemen notaboekje mee en balpen.

Eerst worden enkele situaties geschetst die cursisten kunnen noteren:

Je bent een TL van een JVG/aspiranten tak van 30 leden. Met drie andere leiding vormen jullie een tak die zeer goed draait. Jullie zijn trots op jullie tak, maken goede spelen, kindjes zijn blij. Binnen twee weken is er een weekend rond indeling van patrouilles. Je hebt reeds enkele innoverende ideeën om dit aan te pakken. Verder zal dit ook een thema weekend zijn rond piraten. De drijvende boot is gehuurd. Op de geplande vergadering blijkt dat er twee leiding drie maanden afwezig zullen zijn wegens werk en studies in buitenland. Groot probleem want binnen twee weken is er dat weekend!!

Je legt dit voor op ER. Je wil een nieuwe leiding. Je verwacht iemand die iets weet van JVG’s/aspiranten, die een vertrouwenspersoon is voor JVG’s/aspiranten,… Je wil geen terugval van werking en gasten mogen er niet onder lijden. Je krijgt vier mensen om uit te kiezen:

 tijger: VG leiding, super leider, zeven jaar ervaring, TL al geweest van JVG’s/aspiranten, superpatrouillesysteem, eigen visie en ideeën en tijger wil ook graag komen.

 Kameleon: staat bij seniors, fin de carrière, weinig motivatie, uitbollend, verplicht door EL en heeft geen zin, lief van tijger geweest en was pijnlijke situatie, heeft wel kennis en ideeën om bij JVG’s/aspiranten te staan.

 krekel: staat bij welpen, eerste jaar leiding, veel zin om naar JVG’s/aspiranten te gaan, kijkt op naar JVG’s/aspiranten, wil naar boven, weinig ervaring maar superenthousiast om te doen, niet op BC geweest.

 garnaal: sta bij de bevers, maar niks mee aan te vangen, nieuw, is probleem verleggen, wil niet bij JVG’s/aspiranten, weinig zelfvertrouwen, bang om fouten te maken.

De cursisten mogen even nadenken met welke leider zij een probleem zouden hebben. Ze mogen dan gaan zitten rond de tafel van de persoon die zij dus het minst zullen aanvaarden (staat op kaartjes). Als blijkt dat er teveel mensen rond een tafel zitten dan vragen we om toch eventueel naar een andere tafel te gaan om de gesprekken die volgen makkelijker te laten verlopen en voor een evenwichtige verdeling.

De cursisten rond de tafel zullen een gesprek voeren met de persoon die op hun kaartje staat op tafel en met wie zij dan dus moeilijk zullen kunnen aanvaarden. Ze bereiden hun gesprekje voor.

Cursisten zoeken uit via het gesprek met hun nieuwe leider die eraan komt (rollenspel):

 Wie zit er voor je?

 Waar ben je ongerust voor?

 Wat moet je die persoon geven om te werken? Aanpak?

 Wat zijn de valkuilen van die persoon?

Ze denken ook aan enkele concrete voorbeelden uit hun scoutservaringen.

Volgende tabel wordt met cursisten eerst overlopen en samen aangevuld bij motivatie en kennis en ervaring:

Tabel

Globaal schema wordt aangebracht

De verschillende groepen worden overlopen met de mogelijke oplossingen en tips.

 garnaalberg: stap voor stap benadering, laten stoppen net voor eerste bocht, punten uitzetten, in buurt blijven steeds,…

 krekelberg: even laten gaan, toch stoppen om ongelukken te vermijden net na eerste bocht.

 tijger: eerst duidelijke afspraken qua hoe stappen om duidelijke lijn te stellen, pas boven zien we elkaar terug. Afspraken moeten weinig gemaakt worden, want veel ervaring.

 Kameleon: ervaring geen probleem, motiveren om de berg te beklimmen bijvoorbeeld door een pick nick te doen, enthousiast maken.

Tabel

Er volgt nog een kort gesprek na het invullen van het raster. In ieder van ons zit elke rol. Gevaarlijkste persoon is wel de krekel. Een Kameleon willen we niet zijn. Nieuwe leiding is vaak een garnaal.

Tips bij het geven van de sessie

• Altijd de flappen opbouwen te beginnen bij 1 en te eindigen bij 4 (structuur)

• Verschil tussen de verschillende flappen

Tabel

• Bij de bergen:

o bollen beteken samen afspreken wat te doen

o gezichtjes zijn contactmomenten

o een zonnetje is een duidelijk doel wat moet bereikt worden.

MATERIAAL: