Sessie EL als teambegeleider - motiveren-nieuwe vrijwilliger

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie EL CURSUS MOTIVEREN - ENGAGEMENTEN

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: DOELSTELLINGEN

• De cursisten kennen de ideeën van de nieuwe vrijwilliger en kunnen dit koppelen naar hun eigen werking.

• De cursisten hebben inzicht in de bollen van flexivol en kunnen deze concretiseren.

• De cursisten kunnen een proces begeleiden om minimumafspraken te maken met hun medeleiding.UITWERKING:


PEILEN NAAR VERWACHTINGEN, CONCRETE PROBLEMEN BENOEMEN.

De cursisten schrijven op een blad hun verwachtingen. Ze benoemen ook bepaalde situaties waarbij ze problemen hebben in verband met engagementen en motivatie. Eventueel wordt het concept van de nieuwe vrijwilliger aan de hand hiervan voorgesteld.

DE NIEUWE VRIJWILLIGER

Er liggen allerlei kaartjes met woorden in het midden. De cursisten moeten die proberen onderverdelen over twee figuren. Telkens verantwoorden en concretiseren aan de hand van concrete voorbeelden.

Tabel

De cursisten krijgen kaartjes en proberen deze te verdelen in twee groepen. Twee soorten vrijwilligers.

Ze krijgen de papieren en stellen zich de vraag welke vrijwilliger ze zelf zijn (altijd wel een mix, maar een neiging). Ze proberen de probleemgevallen die ze hadden te kaderen binnen één van de twee types.

Tekening

HOE GA JE ERMEE OM?

Hoe gaan we hier nu mee om? Want twee types mensen met andere verwachtingen… !! Eerst en vooral erkennen en accepteren van de twee types en jezelf er niet in ergeren. Daarna twee sporen:

1. Minimumengagementen bepalen en duidelijke afspraken met medeleiding.

2. Motiveren en drempels detecteren.: wat hebben je vrijwilligers nodig om gemotiveerd te zijn…?

MINIMUMVERWACHTINGEN

Beschrijf een superleider over de takken heen, binnen een tak, afhankelijk van de noden. Een superleider is een leider die er alleen voor staat en alles alleen aankan. Afhankelijk van het niveau in de eenheid kun je een ander type gebruiken. Leider, takleider, leider.

Haal daar uit de minimum leider. Wat moet je minimum doen om als leider in aanmerking te komen en geen losse medewerker te worden.

Hoeveel kan iedereen opnemen van taken? Verdeel duidelijk de taken en schrijf deze op.

Op die manier zijn de persoonlijke engagementen vastgelegd. Doordat er duidelijkheid is, zal er al veel frustratie vermeden worden.

• Sommigen zullen dit heel strikt als een maximum volgen anderen als een minmum.

• Dit kan gebruikt worden om eventuele personen aan te spreken die niet bepaalde afspraken niet nakomen.

• Betrokken betrekken in dit proces en jaarlijks opnieuw doen is essentieel.

MOTIVEREN

Hoe ga je nu je leiding motiveren. Iedereen kent de piramide van maslow. Is geen wondermiddel, niet bewezen maar er zit wel een kern van waarheid in. De hiërarchie klopt niet altijd maar er is wel iets te zeggen voor de afzonderlijke onderdelen.

Piramide

FLEXIVOL

Flexivol is een manier om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Als je merkt dat leiding afhaakt, dat seniors niet in leiding willen komen kan het goed zijn om hier eens extra aandacht aan te besteden.

Probeer voor jezelf de oefening te maken. De acht woorden, zijn deze voor jou voldoende ingevuld? Waar denk je dat er verbetering mogelijk is?

Acht tips om jongeren voor vrijwilligerstaken in te zetten.

In een artikel uit Voluntary Action uit 1998 geeft de Engelse onderzoekster en adviseur Katherine Gaskin een achttal aanbeveling om jongeren voor vrijwilligerswerk te interesseren. We nemen deze aanbevelingen - samengevat als FLEXIVOL - graag over.

FLEXIVOL staat voor:

Flexibel

Laagdrempelig

Ervaringen opdoen

eXtra's

Imago

Variatie

Organisatie

Leuk

Flexibel

Plan activiteiten in overleg met de jongeren of geef zo de mogelijkheid om taken uit te voeren op een moment dat het hen uitkomt.

Laagdrempelig

Informeer jongeren regelmatig over wat er allemaal mogelijk is en bij wie ze terecht kunnen.

Ervaringen opdoen

Jongeren willen graag iets leren. Van een toernooi organiseren leer je meer dan van het rondbrengen van clubblaadjes.

eXtra's

Door leuke extra's worden jongeren gestimuleerd.

Imago

Vraag vooral of ze het leuk vinden om scheidsrechter, tijdwaarnemer, organisator of commissielid te worden.

Variatie

Jongeren moeten kunnen kiezen uit verschillende taken en functies.

Organisatie

De vereniging moet er wel op ingericht zijn om jongeren in te kunnen schakelen. Belangrijk is een informele sfeer, waarin jongeren zich welkom en gewaardeerd voelen.

Leuk

En ten slotte de meest voor de hand liggende, maar tevens allerbelangrijkste tip: het moet leuk zijn. Jongeren moeten plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging.

Jongeren vinden het vooral leuk om met elkaar dingen te doen. Gezelligheid en af en toe eens flink lachen dus.

Flexibel

Plan activiteiten in overleg met de jongeren of geef zo de mogelijkheid om taken uit te voeren op een moment dat het hen uitkomt.

Laagdrempelig

Informeer jongeren regelmatig over wat er allemaal mogelijk is en bij wie ze terecht kunnen.

Ervaringen opdoen

Jongeren willen graag iets leren. Van een toernooi organiseren leer je meer dan van het rondbrengen van clubblaadjes.

eXtra's

Door leuke extra's worden jongeren gestimuleerd.

Imago

Vraag vooral of ze het leuk vinden om scheidsrechter, tijdwaarnemer, organisator of commissielid te worden.

Variatie

Jongeren moeten kunnen kiezen uit verschillende taken en functies.

Organisatie

De vereniging moet er wel op ingericht zijn om jongeren in te kunnen schakelen. Belangrijk is een informele sfeer, waarin jongeren zich welkom en gewaardeerd voelen.

Leuk

En ten slotte de meest voor de hand liggende, maar tevens allerbelangrijkste tip: het moet leuk zijn. Jongeren moeten plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging. Jongeren vinden het vooral leuk om met elkaar dingen te doen. Gezelligheid en af en toe eens flink lachen dus.

ZES BOLLEN

Naast het aantrekken van vrijwilligers is het ook belangrijk om vrijwilligers te behouden. Inzet en betrokkenheid wordt gestimuleerd door onderstaande categorieën. We houden onze cursus tegen het ligt van deze zes bollen. In groepjes bekijken en zoeken naar sterke punten en punten die veel beter kunnen. Zelfde kun je doen voor je eenheid.

Schema

MOTIVEREN VAN MEDELEIDING: PRAKTISCH

Hoe demotiveer je medeleiders?

Hieronder vind je een lijstje van punten waarmee je zelfs de meest enthousiaste leider kan demotiveren. Pas ze toe en je mag er donder op zeggen dat zelfs de meest gemotiveerde leider het binnen de kortste keren niet meer zien zitten. Herken je hiervan dingen in je werking, ga dan maar aan de alarmbel hangen. Verder vind je tips om dergelijke dingen bespreekbaar te maken.

Maar eerst eens hoe het dus niet moet:

• Geef een vaag en onduidelijk antwoord wanneer je medeleiders vragen wat je van ze verwacht. Maak je er ook zo snel mogelijk vanaf.

• Stel een resem overbodige regels op waar je medeleiders zich aan dienen te houden.

• Plan onproductieve vergaderingen en laat je medeleiding daar aanwezig zijn.

• Wakker interne competitie aan.

• Vergeet belangrijke informatie door te geven waardoor je medeleiding hun taak niet naar behoren kunnen doen.

• Wees niet constructief in je feedback en opmerkingen en gedraag je zo kritisch mogelijk.

• Maak geen optimaal gebruik van het talent van je medeleiders. Leiders die tonen dat ze méér kunnen moet je zeker niet méér verantwoordelijkheid geven. Mensen onderbelasten stresseert even erg als overbelasting.

• Laat talentvolle medeleiders zo lang gedemotiveerd rondlopen tot ze uit de leiding stappen.

• Vraag zeker niet waarom iemand gedemotiveerd is.

• Zeg niets over taken die slecht worden uitgevoerd. Op die manier geef je medeleiders die hun taak wél goed doen het gevoel dat er van hen geprofiteerd wordt.

• Behandel je medeleiders onrechtvaardig. Maak beloften die je niet kan of wil waarmaken.

• Beloof ze de hemel maar weiger iets op papier te zetten.

• Laat tradities en gewoontes primeren, voer zeker geen verandering of vernieuwing door die voorgesteld worden door medeleiders.

Hoe motiveer je medeleiding?

Je medeleiding motiveren én gemotiveerd houden is geen simpele opdracht. Het engagement aanwakkeren door verlaagde kampprijzen e.d. brengt zeker geen soelaas en werkt op termijn zelf contraproductief. De motiverende factor vind je bij de meeste mensen terug in menselijke verlangens zoals erkenning, waardering, actief en zinvol bezig zijn en medeverantwoordelijkheid.

Enkele tips om je mensen te motiveren:

• Laat je medeleiding zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze hun taken uitvoeren. Wijs voorstellen over een nieuwe aanpak niet zomaar af maar sta ervoor open.

• Moedig je medeleiding aan om verantwoordelijkheid te nemen. Laat merken dat je het apprecieert wanneer iemand een bepaalde taak op zich neemt.

• Sta positief ten aanzien van sociale interactie en teamwork.

• Hou je medeleiding geïnformeerd waar het kan. Onzekerheid werkt heel demotiverend.

• Tolereer dat uw medeleiders fouten maken wanneer ze een taak of functie nog niet volledig beheersen.

• Maak tijd voor een babbel i.p.v. een gewone groet.

• Geef je medeleiding concrete taken, doelen en uitdagingen waar ze naartoe kunnen werken. Kom erop terug in evaluatievergaderingen en laat dan merken dat je medeleiding erop vooruit gegaan is.

• Moedig je medeleiders geregeld aan en toon je waardering.

• Hou je aan je afspraken en beloften. Doe nooit beloften waarvan je niet zeker weet of je ze kan waarmaken.

• Kom op voor je medeleiding. Bij een conflict luister je altijd naar de versie van alle betrokken partijen vooraleer je een uitspraak doet.

• Wacht niet tot evaluatievergaderingen om prestaties te bespreken.

• Laat je medeleiders praten over wat hen demotiveert en luister aandachtig. Maak hiervoor voldoende tijd vrij op takraden en eenheidsraden.

Hoe toon je waardering?

Waardering vs compliment:

Je medeleiding waarderen is niet hetzelfde als een compliment geven. Appreciatie of waardering richt zich op de activiteiten of gedragingen. Iemand vertellen dat zijn haar leuk zit, is een compliment. Iemand vertellen dat je zijn prestatie, zijn spel of zijn bijdrage goed vond is een blijk van waardering.

Toon waardering:

Maak je waardering concreet en specifiek. Je zegt dus beter: 'Griet, je voorstel voor het nieuwe kampprogramma zag er schitterend uit' dan 'Griet, je bent goed bezig'. Je medeleiding beschouwt je waardering als een beloning voor hun inspanningen. Het zal ze aanmoedigen om zo verder te doen.

Je kan je medeleiding ook altijd om advies vragen. Op die manier toon je dat je hen vertrouwt en verstandig genoeg acht om je te helpen.

Geloof wat je zegt:

Iemand lof betuigen terwijl je niet gelooft wat je zegt, is nefast voor je geloofwaardigheid. Je medeleiders (vrienden) doorprikken gegarandeerd wat je zegt zodat je hen ook in de toekomst niet meer zal kunnen motiveren met een positieve opmerking.

Proportioneer:

Je medeleiding te vaak een opsteker geven maakt dat het effect verwatert. Te weinig is ook niet goed. Het is niet makkelijk om een gemiddelde voorop te stellen. Sommige medeleiders hebben meer nodig dan andere. Zo kan je stellen dat jonge en/of nieuwe leiding sterker houden aan je appreciatie.

Publiek vs onder 4 ogen:

Je mag gerust iemand een opsteker geven waar andere leiders bij zijn. Dit is een methode die de algemene moraal bevordert. Iemand de mantel uitvegen doe je daarentegen achter gesloten deuren (takraad).

MATERIAAL: