Sessie FOS-tetraheder

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie FOS-tetraheder

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: Cursisten kennen de verschillende zijden van de FOS-tetraheder en kunnen de verschillende onderdelen van elke zijde benoemen en duiden. Cursisten kunnen de verschillende W-S-M uit spel halen en zelf in een spel verwerkenUITWERKING:


Inhoud

FOS-tetraheder

Waarden

• Actief pluralisme

• Teamwork

• Coëducatie

• Medebeheer en medeverantwoordelijkheid

• Zelfwerkzaamheid

• Solidariteit

• Engagement

Speelterreinen

• Sport en spel

• Zingeving en maatschappij

• Cultuur en creativiteit

• Buitenleven

• Technieken

• Exploratie

Methoden

• Leiding en leden: hand in hand

• Persoonlijke vooruitgang

• Patrouillewerking

• Wet en belofte

• Themawerking

• Leven in en met de natuur

• Leren door te doen

Verloop

We delen de cursisten op in drie groepjes; elk groepje krijgt een benoemde lege zijde van de tetraheder (W – S – M). Op het bord staan/in het sessielokaal hangen alle termen en de cursisten moeten hun zijde proberen te vullen; als ze denken dat ze klaar zijn mogen ze bij een IC om dit af te toetsen ... hebben ze fouten moeten ze terug om opnieuw te proberen. Als ieder groepje klaar is overlopen we in groep wat ze onder iedere term verstaan. Tijdens de bespreking kunnen we “in groep” ook een activiteiten tetraheder invullen: bv. “Als ik aan AP denk dan denk ik aan een kookactiviteit met de mama van Mohamed”

Daarna spelen we (eventueel met iedereen samen) een spel, waarin wij als IC enkele onderdelen van de tetraheder in de verf zetten; daarna, bij de evaluatie, is het aan de cursisten om de verschillende elementen uit het spel te halen.

Op het einde van het eerste deel van de sessie worden de cursisten opnieuw opgedeeld in kleine groepjes (per 2 of 3) en moeten ze per groepje enkele elementen van de tetraheder trekken en hiermee (over de middag) een spel maken.

MATERIAAL: