Sessie Fundamenten

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie Fundamenten

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: Timing

9 – 9:30: kennismaking en overloop cursus

9:30 – 10:30: waarden

10:30 – 11u: speelterreinen

11 – 12: methoden

12 – 12:30: overlopen sessie + kaderen

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: de cursisten kennen de doelstellingen en methodieken van Open Scouting (= de piramide)UITWERKING:


Verloop

1) Waarden

We spelen kleine spelletjes, waarna de cursist hierin een waarde moet herkennen

• Engagement: armworstelen/verspringen. Op voorhand schat de cursist zijn eindpositie in, en moet proberen zich hieraan te houden (cf. engageren)

• Solidariteit: (iets onmogelijks als) een appelsien handmatig eerlijk proberen te verdelen onder de cursisten

• Zelfwerkzaamheid: zelf een spel in elkaar steken

• Coëducatie: verkrachtertje

• Medebeheer & verantwoordelijkheid: tijdens verkrachtertje nemen de cursisten de verantwoordelijkheid voor een ei, dat ze heelhuids het spel moeten doorkrijgen

• Actief Pluralisme: de cursisten verdelen hun groep op zoveel mogelijk manieren

• Teamwork: geblinddoekt met een touw een vierkant proberen te maken


2) Speelterreinen

De cursisten krijgen een letterraster waaruit ze de verschillende terreinen moeten halen De cursisten krijgen een lijst van typische scoutsactiviteiten. Daarop plakken ze de verschillende speelterreinen (leren zo dat combinaties kunnen en eindeloos zijn)

3) Methodes

We verdelen de cusisten per twee, elk groepje krijgt een methode toegewezen Elk groepje ‘beeldt’ die methode uit (toneeltje, iets maken,….), en legt die zo uit aan zijn medecursisten

4) Overloop We overlopen en kaderen het geheel nog eens binnen de piramide

MATERIAAL:


Piramide

Kaartjes met daarop uitleg over methoden (SARA)

Woordraster (SARA)

Touw

Appelsienen

Eieren

Kaartjes om op piramide te plakken (SABIEN vraagt aan John)