Sessie HA Herfst 2009 - Groeitrap

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie FOS-PIRAMIDE MET FOCUS OP GROEITRAP

Auteur: TALPA
Jaar: 2009
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: 1u30

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Dinsdag 3/11, 9u-10u30

3. Verhaal van de sessie in de cursus

Deze sessie is enerzijds een opfrissing van de visie op scouting van FOS uit de Animatorscursus. Anderzijds wordt er specifiek ingegaan op de methodes, die de sleutel vormen om een efficiënte groeitrap in de takwerking uit te bouwen; een onderwerp waar ervaren leiding enorm op kan wegen.

4. Inhouden

• FOS-Piramide: waarden, speelterreinen, methodes

• Groeitrap en belang ervan in de takwerking

• Groeitrap specifiek gefocust op methodes

5. Doelen

• Cursisten krijgen een opfrissing van pedagogische visie FOS: "Piramide van Open Scouting" en uitgangspunt dat scouting meer moet zijn dan enkel spelen

• Cursisten krijgen inzicht en belang van groeitrap

• Cursisten kunnen zelf per methode groeitrap opbouwen rekening houdend met eigen eenheidscultuur

6. Methodieken

• Gebruik van creatieve kunstwerken uit "Kunst in Scouting"

• Korte theoretische uiteenzetting gekoppeld aan kringgesprek

• In kleine groepjes eigen model groeitrap uitwerken

7. Verloop van de sessie

• 30 min - aan de hand van de kunstwerken wordt een korte uiteenzetting gegeven over de piramide van FOS: waarden, speelterreinen, methodes. Gevolgd door kringgesprek, met volgende invalshoeken:

o Toetsen welke waarden het moeilijkste te realiseren zijn door cursisten - ervaringsuitwisseling

o Toetsen of er voldoende variatie in speelterreinen is in de activiteiten die cursisten nu aanbieden aan hun leden. Waarom wel, waarom niet. (schetsen dat dit de basisdoelstelling is van deze blok op animatorcursus, verwijzen naar stronttrechter)

• 15 min - Koppeling maken naar groeitrap en efficiënt gebruik van methodes hierin. Duidelijk maken dat het superbelangrijk is dat er binnen een eenheid wordt nagedacht welke activiteiten op welk niveau worden aangeboden, zodat er uitdaging in de takovergang zit. Voorbeeld geven van patrouillewerking en leiding & leden - hand in hand.

• 15 min - cursisten onderverdelen in groepjes van 2 à 3

o elk groepje een methode laten kiezen:

 patrouillewerking

 themawerking

 persoonlijke vooruitgang

 leven in en met de natuur

 leren door te doen

 leiding & leden: hand in hand

 wet & belofte

o opdracht: werk een groeitrap voor deze methode uit, zoals dat er uit zou kunnen zien in jullie ideale eenheid. Ga uit van 5 takken, officiële FOS-takindeling • 30 min - terugkoppeling van werk in kleine groepjes; 5 minuten voor toelichting van elk + feedback geven; ervaringsuitwisseling tussen cursisten stimuleren

patrouillewerking:

• bevers: geen werking (omwille van ontwikkeling kind)

• welpen: nestwerking, verantwoordelijkheid om samen tent op te ruimen

• JVG: beginnende patrouillewerking, zelf tent + verantwoordelijkheid om onder begeleiding op tocht te gaan, ...

• VG: gevorderde patrouillewerking: zelf tent + zelf op tocht gaan

• Seniors: patrouillewerking wordt uitgebreid van kleine groep naar grote groep

leiding & leden: hand in hand (hier accent op wat leiding aanbiedt in activiteiten)

• bevers: leiding zorgt voor alles van slapen tot opstaan

• welpen: slapen en opstaan (tentgebeuren) verzelfstandigd

• jvg: leiding begeleid koken maar verzelfstandigd

• vg: leiding biedt enkel nog activiteiten aan; koken volledig zelfstandig

• seniors: seniors maken zelf activiteiten; moderators ondersteunen enkel activiteiten waar nodig

• leiding: zelf activiteiten maken voor leden

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

Dit kan een sessie zijn waarbij de problematiek van parralel- en tussentakken aan bod komt. Het officiële FOS-standpunt is dat eenheden vrij zijn om hun indeling te kiezen, maar dat FOS als federatie enkel producten, vorming en activiteiten ontwikkeld gebaseerd op de officiële takindeling. We begrijpen de problematiek maar er moeten ergens lijnen getrokken worden; anders kunnen we nooit een eenvormig ondersteunend aanbod creeëren. (Standpunt AV april 2008)

MATERIAAL:


kunstwerken van avond ervoor; fundamenten (Scoutsmap), officiële takindeling (Scoutsmap)