Sessie HA Herfst 2009 - Productontwikkeling

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie HA Herfst 2009 - Productontwikkeling

Auteur: SALANGAAN
Jaar: 2009
Doelgroep: Hoofdanimator

Duur van de sessie: 7,5 uur, met een gezamenlijke eetmiddagpauze en een koffiepauze tussendoor, vrij te kiezen.

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Woensdag 04/11, blok 2, 11h00-18h30

3. Verhaal van de sessie in de cursus

In de eenheid, tak, … wordt er veel gepland en veel gemaakt. Vaak wordt hier snel aan begonnen zonder de vraag te stellen wat men aan het doen is. Aan de hand van deze oefening krijgen de cursisten inzicht in het gegeven dat de waaromvraag een belangrijke basisvraag is. Concreet is de uitvoering van deze blok een implementatie van alles wat in deze cursus gezien werd, dit in productvorm. Het proces dat de cursisten in deze blok doorlopen is daarnaast eveneens van groot belang.

4. Inhouden

Geen specifieke inhouden

5. Doelen

• De cursisten verwerken de inhouden van de cursus in een product

• De cursisten formuleren duidelijke doelstellingen om op basis daarvan een product te ontwikkelen.

6. Methodieken

• Productontwikkeling

7. Verloop van de sessie

We stellen voor aan de cursisten om in minstens 2 groepen te werken. We aanvaarden dat er 4 groepen zouden gevormd worden maar enkel als dit uit de groep zelf komt.

Planning

11h00 Aanbrengen en verduidelijken van de opdracht

11h45 Concept klaar & start product ontwikkelen

17h00 Presentatie (15 min. per groep)

18h00 Evaluatie

18h30 Einde

Verwachtingen

Wij geven ze een ruime opdracht mee in de verwachting dat ze zelf in staat zijn om dit af te lijnen en om te vormen tot een concreet product.

Wij verwachten dat ze de zaken die behandeld zijn in de blokken deze cursus integreren en meenemen binnen deze oefening.

We geven ze een planning mee en verwachten dat ze zelf hun tijd beheren en indelen.

Product dat zij kunnen meenemen, verder uitwerken, op maat van tak/eenheid maken en dat wij kunnen meenemen om er op onze manier mee te werken

Concept moet duidelijk zijn en een 1ste aanzet zijn.

Opgave

Het product moet ontwikkeld worden rond iets dat ze uit deze cursus halen. Het maakt niet uit hoe breed dat iets is. We verwachten wel dat het een meerwaarde brengt aan onze werking.

We geven ze volgende zaken mee ter ondersteuning:

> Het volledige VERHAAL zoals wij dat verteld hebben op cursus.

> Alle afzonderlijke blokken van de CURSUS.

> Al het MATERIAAL kan gebruikt worden.

> We herinneren nog eens aan het feit dat deze cursus draait rond IK ALS (gevorderde) LEIDER.

> We geven mee dat we naar een PRAKTIJKGERICHTE benadering streven.

Fases

CONCEPT•PRODUCT•PRESENTATIE•EVALUATIE

Wanneer we de eerste keer op consultancy komen verwachten we een duidelijke doelstelling. Deze doelstelling moet realiseerbaar zijn tijdens de duur van de opdracht.

De opdracht moet SMART zijn. Cfr. Evaluatboekje. Het is belangrijk dat de doelstelling voldoende concreet en duidelijk is en dat iedereen van de groep weet wat er precies mee bedoelt wordt.

Binnen de presentatie moeten de 4 fases duidelijk aangehaald worden. Zij doen ook zelf de evaluatie.

Begeleiding

We verlenen hulp als een CONSULTANCY bureau.

> We willen minstens 3 maal tijdens het hele proces geconsulteerd worden.

> De eerste keer dat we ondersteunen is pas om 14 uur.

> We kunnen ook gevraagd worden om te bemiddelen.

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

MATERIAAL:


• PPT

• beamer