Sessie HA Herfst 2009 - Projectgericht en doelgroepgericht communiceren

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie PROJECTGERICHT EN DOELGROEPGERICHT COMMUNICEREN

Auteur: SIKA
Jaar: 2009
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: Anderhalf uur

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Zondag 1/11, 11u-12u30

3. Verhaal van de sessie in de cursus

In de eenheid moet je naar verschillende actoren communiceren. Vandaag ligt de nadruk op de externe communicatie. Je communiceert met leiding, ouders, buurt, jeugddienst, comité, … Je kunt op verschillende manieren communiceren en bij de verschillende kanalen zijn er verschillende aandachtspunten. Vele conflicten ontstaan in eenheden door communicatiestoornissen en het foutief doorstromen van informatie

4. Inhouden

Communicatiematrix als tool voor het uittekenen van de communicatie binnen een project

5. Doelen

• De cursisten hebben een beeld van de verschillende facetten van communicatie in een project

• De cursisten zien in dat er verschillende doelgroepen in communicatie bestaan en dat deze elk een andere benadering vereisen

• De cursisten zijn in staat een communicatiematrix voor een project uit te tekenen

6. Methodieken

Zie hieronder

7. Verloop van de sessie

5 min

De cursisten worden onderverdeeld in drie groepen; elke groep krijgt een concrete case voorgelegd die stapsgewijs uitgewerkt dient te worden:

1. Bevers op kamp in tenten

2. Drugs bij verkenners

3. Kas-acties

10 min

Elk groepje identificeert aan de hand van een brainstorm de verschillende doelgroepen die een belang hebben in deze communicatie. Deze worden horizontaal op een flap geschreven

10 min

Elk groepje identificeert de belangrijke momenten in tijd voor de communicatie: wanneer moet er zeker gecommuniceerd worden? Dit kan zowel in uren als in dagen of maanden. Deze worden verticaal op dezelfde flap geschreven, de flap wordt nu zowel horizontaal als verticaal geroosterd.

30 min:

Elk groepje bekijkt op welk moment welke doelgroep een bepaalde boodschap moet krijgen. In deze fase dient vooral gebrainstormd te worden over de inhoudelijke lijn van de boodschap, “wat en hoe” wil je het juist vertellen. De “vorm” van de boodschap is hier nog niet belangrijk

20 min:

Met het volledige rooster ingevuld start elk groepje met te zoeken naar boodschappen die in tijd en doelgroep aan elkaar gelinkt zijn. Deze worden gebundeld in een product (kanaal). In deze fase bespreken we de “vorm” van de communicatie. Dit product/kanaal kan gelinkt zijn aan bestaand kanaal van een eenheid of iets specifiek dat ervoor ontwikkeld wordt.

15 minuten:

Elk groepje stelt zijn communicatiematrix voor aan de andere groep en de uiteindelijke producten die het ontwikkeld voor zijn communicatie. Als instructeur letten we vanuit onze expertise vooral op de gevaren in bestaande communicatiekanalen (mail gevaarlijk voor discussies, belang van goede verslagen, doelgroepgerichtheid van de communicatie, …)

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

Gestructureerd te werk gaan.

MATERIAAL:


Flappen en stiften