Sessie HA Herfst 2009 - Succes en Falen

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie "SUCCES & FALEN"

Auteur: TALPA
Jaar: 2009
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: 1u30

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Zondag 1/11, 9u-10u30

3. Verhaal van de sessie in de cursus

Deze sessie past in het "kennismakingsdeel" van de cursus; een beeld krijgen op de verschillende engagementen van de ervaren leiding aanwezig op cursus. De vorige sessie ("ik in de eenheid") ging over de rollen die elk uitvoert binnen de eenheid. Deze sessie gaat over het persoonlijke succes-stories en falingen in deze rollen.

4. Inhouden

• De klassieke heikele punten in een eenheid

o weerstand voor vernieuwing

o verschillende niveaus van engagement in een team

• Grote projecten en ambitieuze plannen binnen de eenheden

5. Doelen

• Cursisten krijgen een beter beeld waar ervaren leiding mee bezig is.

• Cursisten identificeren problemen en ervaren dat ze niet alleen staan

• Cursisten leren van succesverhalen van anderen ("waarom lukt het bij hen wel en bij ons niet?")

• Instructeurs krijgen concrete handvaten waar verder op in cursus ingespeeld kan worden

6. Methodieken

• "Herfstwandeling" in beperkte, beschermde groep

• EPIKA

• Kringgesprek rond wat veel voorkomende problemen zijn waar je als ervaren leider reeds mee geconfronteerd bent geweest

7. Verloop van de sessie

• Avond voordien - 5 min - kaderen dat deze sessie komt en plaats binnen de cursus. Vraag aan elke cursist (krijgen ze op kaartje):

o Kijk terug op je carrière als leiding tot nu toe. Pik er je grootste persoonlijke succesmoment uit. En pik er je grootste teleurstelling, je grootste falen uit. Benoem beide aan de hand van een kernwoord; op het rode kaartje schrijf je je teleurstelling, op het groene je succes

 Probeer voor jezelf je succes en teleurstelling te kaderen: welke stappen hebben hiertoe geleid; wat was je persoonlijke rol hierin, hoe ga je hier nu mee om?

o Vragen dat ze kernwoord voor zichzelf opschrijven op groen (succes) en rood (faling) papiertje. Ze hebben hele avond tijd (aan bar) om in hun hoofd dit wat te structureren.

• 5 min - elke subgroep opsplitsen in 2; één per instructeur.

• 65 min - wandelen in omgeving, waarbij er regelmatig gestopt wordt en enkele kaartjes uit zak getrokken worden (reken max 5 minuten per verhaal per persoon)

• 20 min kringgesprek

o focus op falingen: waarom lopen dingen mis? zijn er gemeenschappelijke kenmerken in onze verhalen?

o als er duidelijke links te leggen zijn tussen succes & falen van bepaalde cursisten die leggen

o link leggen naar inhouden die komen in de cursus. duiden dat we niet op één sessie alle problemen kunnen oplossen, maar dat we zeker op de verschillende problemen die aangekaart zijn ingaan.

o EPIKA benadrukken voor deze sessie

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

- oog hebben voor veilige sfeer & omgeving; ook achteraf nog eens benadrukken

- in dit kader: bewuste keuze om subgroep in twee te splitsen en zo kleinere groep te hebben

MATERIAAL:


rode en groene kaartjes; hoeden/zakjes om kaarten in te stoppen; whiteboard