Sessie HA Herfst 2009 - Verantwoordelijkheden Tak Eenheid + Taken verdelen

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie HA Herst 2009 - Verantwoordelijkheden Tak Eenheid + Taken verdelen

Auteur: SALANGAAN
Jaar: 2009
Doelgroep: Hoofdanimator

Duur van de sessie: 2 uur

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


1. Plaats in het rooster

Zondag 01/11, blok 3, 14h00-16h00

3. Verhaal van de sessie in de cursus

De cursisten leren elkaar kennen. Gisteravond en deze voormiddag hebben we het al gehad over ieders persoonlijk verhaal in scouting en wat ieders persoonlijke successen en mislukkingen waren. Nu wordt er gekeken naar welke taken en verantwoordelijken er allemaal zijn binnen een eenheid en een tak en wie welke taken allemaal opneemt. In een tweede zal vervolgens gezien worden hoe taken verdeeld kunnen worden.

4. Inhouden

• Verantwoordelijkheden en taken oplijsten

• Verantwoordelijkheden en taken verdelen

5. Doelen

• De cursisten brengen hun eigen taken en verantwoordelijkheden in beeld.

• De cursisten weten welke taken en verantwoordelijkheden bestaan in een tak en een eenheid.

• De cursisten verdelen taken en verantwoordelijkheden in hun tak.

• De cursisten leren elkaar kennen op een luchtige manier.

6. Methodieken

• Fotomodeshow

• Ervaringsuitwisseling

• Inoefenen taakverdelingmethodiek

7. Verloop van de sessie

1. In beeld brengen van eigen taken en verantwoordelijkheden (1 uur)

De cursisten krijgen een half uur de tijd om zichzelf te verkleden in al hun taken en verantwoordelijkheden. Ze doen dit op een creatieve manier. Wanneer ze klaar zijn wordt van elke cursist een foto getrokken.

Daarna komen alle foto’s aan bod en worden ze besproken. Terwijl de bespreking gaande is worden alle taken en verantwoordelijkheden opgelijst op een flap en ondergebracht onder verschillende categorieën. Volgens de instructeursmap zijn de categorieën:

• Materiaal

• Administratie

• Financieel

• Gasten

• Extern

• Tak

• Eenheid

Tijdens de nabespreking wordt verwezen naar welke blokken zich waar bevinden in de cursus. Belangrijk is om de cursisten een schouderklopje te geven omdat ze bereid zijn al deze verantwoordelijkheden op te nemen.

Tenslotte wordt ruimte gelaten om de flap aan te vullen met zaken die niet aan bod gekomen zijn op de foto’s.

2. Taken verdelen (1 uur)

Hoe worden deze taken en verantwoordelijkheden nu verdeeld in een tak? Eerst mogen de cursisten wat ervaring uitwisselen over hoe zij dat doen in hun tak. Wat zijn hierbij de moeilijkheden? Waarmee moet rekening gehouden worden? Hier zullen de cursisten waarschijnlijk een aantal thema’s aanraken die verder in de cursus aan bod zullen komen. Dit moet gekaderd worden.

Taken verdelen kan ook aan de hand van methodiekjes. Er worden enkele methodieken voorgesteld en gedaan. Voordelen, nadelen en aandachtspunten worden afgewogen.

Mogelijke methodieken:

Legoblokjesmethodiek

• Alle te verdelen taken worden voorgesteld door een legoblokje. Als er voor een taak 2, 3 of 4 mensen nodig zijn, moeten er ook 2, 3 of 4 legoblokjes voor die taak zijn. Zwaardere taken kunnen voorgesteld worden door een groter legoblokje. (Hierover kan het best al een eensgezindheid zijn). Vervolgens wordt de lijst met alle taken er bij genomen en overlopen. Iedereen die zich voor een taak wil engageren neemt het bijbehorende legoblokje. Op die manier kan in kaart gebracht worden wie hoeveel hooi op zo’n vork neemt en kan gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling van taken

Geldmethodiek

• Deze methodiek heeft eveneens te maken met een evenwichtige takenverdeling. Hierbij start iedereen met een even grote zak ‘geld’. Vooraf wordt bepaald hoeveel welke taak ‘kost’ en hoeveel mensen zich er voor kunnen engageren. De takenlijst wordt overlopen en iedereen kan maar zoveel taken ‘inkopen’ als hij er geld voor heeft.

Competentiemethodiek

• Deze methodiek start bij het in kaart brengen van waar elke leider ‘goed’ in is. De lijst met alle taken wordt er bij gehaald en vervolgens worden de taken verdeeld op basis van de persoonlijke aansluiting met de leider in kwestie

9. Aandachtspunten/Opmerkingen

MATERIAAL:


• Fototoestel

• Beamer

• Legobklokjes

• ‘geld’-materialen