Sessie Model van Van Gelder

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie Model van Gelder

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: Doelstelling

- Cursisten kennen de basiselementen om een sessie op te bouwen

- Cursisten kunnen de basiselementen van het model van Van Gelder toepassen op een sessiesituatie.UITWERKING:


Sessieverloop

Inhoudelijk werken we met de fos-piramide.

Model van Gelder wordt overlopen, en de verschillende onderdelen worden uitgelegd. Elk onderdeel wordt gekoppeld aan de sessie die op dat moment plaatsvindt. 10’

Model

Beginsituatie (brainstorm) 15’

We formuleren gedetailleerd de beginsituatie van de IC op dit moment.

Cursisten

- Veel leiding van dezelfde eenheid

- Veel leiding van dezelfde tak

- Een aantal ‘oudere’ leiding

- Veel of weinig cursisten

- Voorgeschiedenis

- Andere activiteiten

Omgeving

- Veel of weinig plaats

- Uur van de dag

- Omgevingstemperatuur

Hetzelfde maar in mindere mate wordt gedaan voor BC 10’

Doelstellingen 20’

Bij de doelstelling wordt er stilgestaan bij de smart-methode (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden) om een doelstelling te formuleren.

Vervolgens krijgen de cursisten de opdracht om op basis van een algemeen thema (fos-piramide) een drietal concrete doelstellingen te formuleren die ze kunnen bereiken in de duur van één sessie.

Deze doelstelling worden allemaal opgelijst. De cursisten beoordelen zelf elkaars doelstelling. Uiteindelijk worden er een twee à drie doelstellingen gekozen die bij elkaar aansluiten waarop we verder zullen werken.

Leerinhouden 25’

De cursisten koppelen vervolgens een aantal gepaste leerinhouden aan hun leerdoelen. Je kunt met verschillend inhouden dezelfde doelstellingen bereiken.

PAUZE? (eventueel na de didactische principes)

Hoe leer je? Didactische principes 25’ De verschillende principes worden uitgelegd en concreet gemaakt met voorbeelden.

o Aanschouwelijkheidprincipe: via waarneming, gezicht, gehoor, …

o Activiteitsprincipe: cursisten zijn actieve informatieverwerkers

o Belangstellingsprincipe: interesse hebben in de situatie, je bevindt je er in.

o Continuïteitsprincipe: aansluiten (elaboreren)

o Herhalingsprincipe

Kolb  leerstijlentest 30’

Hoe leer je? Iedereen leert alles en om te leren moet je die vier fases doorlopen. Ook als instructeur moet je beseffen dat je een voorkeur hebt maar dat je met anderen rekening moet houden. Duiding schema (zie flap vorig jaar)

Test wordt gedaan. Instructievorm (methodiek) – media 45’

Tenslotte bedenken de cursisten een aantal methodieken die passen bij hun inhoud en bij hun doelstelling. Opnieuw volgt er een kritische reflectie, bereik je de doelstellingen op een efficiënte manier?

MATERIAAL: