Sessie Motiveren van leiding

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie Travo XL : motiveren van (mede)leiding

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.pngUITWERKING:


Inleiding: 5 lijnen op grond

Wie heeft?: 1. geen dorst, geen honger, is niet verkouden, is niet moe,…

2. het niet koud, uniform aan, das aan,…

3. voelt zich op zijn gemak, maak groepen van x-personen (aantal dat nooit exact kan gevormd worden),…

4. veel zelfvertrouwen, voelt er zich sterk gewaardeerd

5. vindt dat hij volledig ontplooid is,… wie hand opsteekt of groep van x-personen kan vormen stapt over de volgende lijn.

Kern:

- Behoeftenpiramide: behoeften kunnen we schematisch voorstellen in piramide, je komt een stap hoger in de piramide als aan de behoeften van het vorige level voldaan zijn.

5 Behoefte aan zelfverwezenlijking.

4 Behoefte aan waardering. Zelfrespect, het bereiken van iets,… moet wel erkend en gewaardeerd worden door iemand anders.

3 Behoefte om ergens bij te horen. Behoefte aan liefde.

2 Behoefte aan veiligheid, zekerheid en zo min mogelijk gevaar. (vb.naar scouting: tenten, uniformen, fondsen, verantwoordelijken,…)

1 Behoefte aan fysiologische bevrediging. (vb. honger, dorst, beweging, gezondheid,…)

- Schema:

Behoefte => naar gelang grootte zal motivatie groter of kleiner zijn

Gedrag => naar gelang de behoefte

Doel => bevrediging behoefte

=> ontstaan nieuwe behoefte

Medeleiding motiveren is daarom zo moeilijk, iedereen heeft andere behoeftes en motivaties (vanaf 3), het is daarboven nog afhankelijk van de situatie (in crisis andere behoefte aan motivatie dan in rustige tijden)

- Filmpje Pokémon: kaderen

- Brainstorm: wat werkt motiverend / demotiverend? (in 4 groepen)

Alles daarna verzamelen op 2 borden, aanvullen en linken naar piramide

- Laddercompetitie: over kritiek en waardering en uitleg

- Tien voor taal: over taalgebruik en motivatie en uitleg

- Pokémon kaartje: symbool medeleiding met daarop kenmerken transformatie (zie inhoud)

MATERIAAL: