Sessie Omgaan met weerstand

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie Omgaan met weerstand

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png


Kort verloop: In deze sessie willen we de cursisten een beter inzicht geven in het begrip weerstand. (wat is het?, waar komt het vandaan?), en willen we enkele tips en tools aanreiken om hier bewust mee om te gaan.

UITWERKING:


Verloop van de sessie:

1) Situaties van weerstand kunnen bepalen en omschrijven. (20 min)

- Situatie 1: omschrijf een situatie waarin weerstand (tegen jou) werd geboden.

In groepjes van 4 worden situaties besproken en duidelijk gevraagd naar het gevoel dat dit bij hen losmaakt en hoe ze de situatie hebben aangepakt.

- Situatie 2: omschrijf een situatie waarbij jij zelf weerstand hebt geboden. (20 min)

In zelfde groepjes worden de situaties besproken en duidelijk gevraagd welk gevoel dit bij hen losmaakt en waarom ze weerstand hebben geboden.

2) Van waar komt weerstand (10 min): Weerstand is een signaal: CSP-cirkel en verzet

Er wordt een situatie gekozen en deze wordt binnen de CSP-cirkel geplaatst. Zo kunnen cursisten zien dat personen verschillend reageren op dezelfde situaties, en dat daar weerstand uit kan vloeien.

Tekening

- Comfortzone: de comfortzone sluit dicht aan bij je vertouwde kennis, vaardigheden, en houding. Je weet dat je voldoet aan de verwachtingen. Je bent heel erg op je gemak, je voelt je comfortabel

- Stretchzone: Je bevindt je in een situatie die nieuw is, waar je weinig ervaring mee hebt. Je wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen, maar je voelt je hier goed bij. Je kan de uitdaging aan. Door deze uitdagingen aan te nemen, kan je de comfortzone uitbreiden en nieuwe uitdagingen zoeken. Dit wil zeggen dat je hier kan leren.

- Paniekzone: je bevindt je in een situatie die nieuw is, waar je geen ervaring mee hebt. Je wordt uitgedaagd iets te ondernemen, maar je voelt je hier niet goed bij. In deze zone ben je hard bezig jezelf staande te houden. Als mensen in deze zone gedwongen worden, komt er weerstand.

3) Hoe kan je met weerstand omgaan (15 min): er worden verschillende overlegstijlen aangeboden. Hier kunnen de cursisten bewust worden van wat ze willen doen en om welke reden, en hoe ze dit kunnen aanpakken. (kader)

Tekening

4) Terugkoppelen naar de situaties (20 min)

Situatie 1: hoe kijk je nu terug op deze situatie en hoe zou je ze nu aanpakken?

5) Ruimte voor vragen en opmerkingen. (15min)

MATERIAAL: