Sessie Technieken Zinvol Overbrengen

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie Travo-xl - Workshop Technieken Zinvol Overbrengen

Auteur: Tim en Tom
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: zaterdag 29 maart van 9u tot 10u30

        zondag 30 maart van 9u tot 10u30

Aantal deelnemers: 20 personen/workshop


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: technieken kaderen binnen scouting. Zoals het verschil tussen de doelen (o.a. de basispijlers ) van scouting en de middelen van scouting (zoals technieken- en badgewerking) laten inzien. Na deze workshop gaan de cursisten met talrijke nieuwe en bruikbare ideeën naar huis. Zoals concrete activiteiten rond techniekenwerkingUITWERKING:


Methodes in volgorde van uitvoering: opdracht (verwachtingen), ex catedra (omkadering), opdrachten (uitwerken activiteiten), groepsgesprek (varia en evaluatie workshop)

Concreet: Na de introductie (vooruitkijk) schrijven de cursisten op een papiertje hun verwachtingen rond deze workshop op. Deze worden in groep besproken (15min.). Vervolgens zal Tom techniekenwerking kaderen (dit zal interactief gebeuren, zonder al te veel in details te gaan) (10min.). “Technieken zijn niet alleen een middel om de basispijlers te bereiken (weliswaar de voornaamste omkadering) maar ook een technisch doel op zich, als ze tenminste ook werkelijk toegepast worden”. Vervolgens maken de cursisten in groepjes van twee een leuk spel(letje) rond technieken. Dit kan ter voorbereiding van een zomerkamp zijn, of gewoon een leuk alternatief op zo’n saaie techniekennamiddag. Deze spellen worden in groep besproken en aangevuld met spellen van Tim en Tom (30min.). Al de spellen worden na de sessie uitgetypt door Tim en/of Tom, en toegemaild naar de cursisten van deze workshop. Na deze opdracht is er tijd voldoende voor een groepsgesprek rond variathema’s (30min.). De sessie eindigt met de invulling van een evaluatieformulier (zijn de verwachtingen uitgekomen), die in een doos worden gestoken bij het buiten gaan van dit sessielokaal (5min.)

Voorbereidingsvergaderingen tussen Tim en Tom:

- virtueel

- gebasseerd op vorig jaar

MATERIAAL:


bord/krijt of whiteboard/stiften of flap (organisatie)

Thunderburd (organisatie)

5 W’s formulieren (Tom)

evaluatieformulieren (organisatie)

concrete activiteiten op papier (Tim en Tom)

omkaderingsschema (Tom),

technische documentatie en inkleding (Tim en Tom)