Sessie als teambegeleider - evaluatie leidersverdeling

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Sessie EL CURSUS EVALUEREN LEIDERSVERDELING

Auteur: onbekend
Jaar: onbekend
Doelgroep: alle

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):Wat.png

Onderwerp: DOELSTELLINGEN

• De eigen leidersverdeling kritisch benaderen

• De eigen leidersverdeling toetsen aan de piramide van FOS open SCOUTING

• De eigen leidersverdeling optimaliseren op basis van de eerder verworven inzichten.


Kort verloop: VERLOOP VAN DE SESSIE

1. Iedereen schrijft op een blad de verschillende stappen op van zijn leidersverdeling. Afhankelijk van de grootte van de groep bespreken we dit. Accenten proberen leggen op de ideeën en concepten er achter. Waarom doe je een bepaalde stap? Waar ging het verkeerd? Wat waren de knelpunten. Wat was jouw taak als eenheidsleider?

2. We overlopen de FOS piramide en staan expliciet stil bij de waarden die hier in zitten. Welke waarden vind je terug in je eigen concept, welke waarden niet en welke waarden heb je keihard met de voeten getreden?

3. We proberen de concepten te optimaliseren. We koppelen ook terug naar de leidersverdeling zoals die beschreven staat in LC map.

UITWERKING:


BEGELEIDENDE THEORIE

SAMEN STERK

Je zult waarschijnlijk al gemerkt hebben dat elk jaar opnieuw vanaf april-mei één onderwerp steeds vaker aan bod komt: “In welke tak wil jij volgend jaar staan? Bij wie wil je zeker niet staan, bij wie zeker wel?” In juli of augustus worden deze vragen beantwoord tijdens de leidersverdeling. De manier waarop dit gebeurt, verschilt van eenheid tot eenheid. Soms heeft de eenheidsleiding al beslist wie waar zal staan, soms krijgen de luidste roepers hun zin, soms wordt er eindeloos vergaderd tot er iemand ‘plooit’, …

Omdat de leidersverdeling het belangrijkste moment van het jaar is, denken we dat het van veel doorzicht getuigt om er voldoende tijd voor uit te trekken. Een evenwichtig verdeelde leidersploeg vergroot immers de slaagkansen van elke tak gedurende de rest van het jaar.

Twee zaken worden vaak over het hoofd gezien bij de leidersverdeling:

 Hierboven hebben we al gesproken over de teamrollen van Belbin . Belbin, en wij met hem, is ervan overtuigd dat een goed team een divers team is. Dit is dus iets anders dan een team waar de beste vrienden samen in een tak zitten. Niemand heeft namelijk zelf alle kwaliteiten om een tak optimaal te laten draaien. Het is echter wel mogelijk om een leidersploeg samen te stellen die als groep alle nodige kwaliteiten in huis heeft.

 Binnen een tak en een eenheid zijn er een aantal functies te verdelen. Er zijn leiders, takleiders er is een eenheidsleider. Niet iedereen is even geschikt om elke functie uit te oefenen. Zet je beste man of vrouw op de beste plaats. Ga niet licht over de vraag wie takleider moet worden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het draaien van de tak en de opvolging van de (nieuwe) leiding in die tak. Denk maar aan de Garnalen en Kameleons die Tijgers moeten worden . Een eenheidsleider moeten kunnen rekenen op zijn takleiders moet ze volledig kunnen vertrouwen. Verkies niet zomaar iemand, maar verkies de meest bekwame!

Het lijkt waarschijnlijk allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. De vraag blijft natuurlijk hoe je dit cruciale moment in je eenheid aanpakt. Hieronder vind je een mogelijk scenario voor een leidersverdeling.

VERSCHILLENDE FUNCTIES EN TAKKEN, VERSCHILLENDE KWALITEITEN

 Doel: de verschillende takken en functies koppelen aan de kwaliteiten die nodig zijn om deze functie te beoefenen of in die tak te staan.

Lijst alle mogelijke kwaliteiten op. Inspiratie vind je in een brainstorm of in het Kwaliteitenspel . Elke kwaliteit schrijf je op een geel kleefbriefje.

Tabel

Vervolgens teken je op een groot blad papier verschillende personen; een leider en een takleider. Op een ander blad teken je een Bever, Welp, … Senior.

Verdeel de kwaliteiten over deze personen. Gebruik elke kwaliteit maximum één keer. Je zal dus moeten kiezen welke kwaliteit het beste past bij elke functie of tak. Daarna groepeer je de kwaliteiten. Enerzijds zijn er de wenselijke, anderzijds de noodzakelijke kwaliteiten. Een noodzakelijke kwaliteit is een kwaliteit die je zeker nodig hebt in die tak of functie. Bij een wenselijke kwaliteit is het een pluspunt als je ze hebt maar het hoeft niet.

Schema

Hierboven zie je een voorbeeld van noodzakelijke kwaliteiten van een eenheidsleider, een leider en een takleider. Opgelet, welke kwaliteiten bij een bepaalde functie horen en of ze noodzakelijk of wenselijk zijn kan verschillen van jaar tot jaar en eenheid tot eenheid.

TO DO OR NOT TO DO… THAT IS THE QUESTION

 Doel: de regels vastleggen en het kader scheppen voor de leidersverdeling.

Deze fase is belangrijk omdat je hier een aantal praktische afspraken maakt, die het kader zullen vormen van de leidersverdeling. Je legt een aantal objectieve criteria vast over het resultaat van de leidersverdeling, bvb. de man-vrouwverhouding. Neem opnieuw een aantal bladen en houd een brainstorm rond volgende thema’s:

Wat is belangrijk voor een tak?

 Hoeveel jongens/meisjes moeten er in een bepaalde tak zitten?

 Kunnen er koppeltjes in één tak zitten?

 Wat met continuïteit? Kijk niet alleen naar dit scoutsjaar, maar ook naar de toekomst. Als de beverleiding volledig bestaat uit leiding die al meer dan drie jaar bij de Bevers staat, dan kan het wel eens gebeuren dat ze volgend jaar allemaal nood hebben aan een nieuwe uitdaging.

 Wat doe je met de Seniors? Vullen zij de gaten, geef je hen de kans om in te groeien, … Een gezond principe is om de Seniors als extra te beschouwen. Als de tak kan gedragen worden door de ‘oude’ leiding hebben zij het meest kans om alle facetten van het leidinggeven rustig te leren kennen.

 Hoeveel leiding is er nodig per tak? Hoeveel leiding per hoeveel kinderen?

 Welke langetermijndoelstellingen wil je bereiken?

 …

Welke houding verwachten we bij de leidersverdeling?

 Benadruk het belang van openheid tijdens de discussies. Geef goede feedback aan elkaar.

 Ik wil enkel bij de seniors staan! Ik wil enkel bij Annelies staan! Om je leidersverdeling alle kansen te geven mag je nooit meegaan met iemand die de boel blokkeert. Benadruk in zo een geval dat de goede werking van de eenheid belangrijker is en van de openheid belangrijker is dan de persoonlijke wensen van de leiding.

 Sta niet toe dat er communicatiestops gebruikt worden.

 Een neutrale en goede moderator is van cruciaal belang bij de leidersverdeling. Dit kan de eenheidsleider zijn als hij reeds verkozen is, op voorwaarde dat hij niet zelf betrokken is bij een tak. Indien je niet de juiste persoon in je eenheid vindt aarzel dan niet om externe hulp te zoeken; oud-leiding, iemand waar een goed contact mee is, hulp van TRAVO,…

 …

OP NAAR EEN EVENWICHTIGE VERDELING

 Doel: een evenwichtige leidersverdeling bekomen waarbij elke tak een winnend team krijgt!

Geef iedereen de tijd om voor zichzelf na te denken waar hij wel en waar hij zeker niet moet staan in het schema. Vraag hen rekening te houden met de vorige oefeningen. Wat zijn hun kwaliteiten en wat heeft een bepaalde tak nodig? Vervolgens bespreek je dit in groep. Iedereen komt één voor één aan bod. Indien er onduidelijkheden zijn, wordt er extra uitleg gegeven.

Vervolgens maakt iedereen in kleine groepjes een ideale leidersverdeling. Opnieuw moet er rekening gehouden worden met de vorige stappen en met de inbreng van de leiding.

Met al deze informatie kun je aan de slag gaan. Overloop de schema’s. Als er een schema tussen zit waar iedereen zich kan in vinden, dan is de leidersverdeling afgelopen. Als dat niet zo is, dan kun je aan de hand van de andere schema’s misschien tot een oplossing komen. Blijf rekening houden met de vorige stappen en bewaak de sfeer van openheid. Benoem zo duidelijk mogelijk waarom Ree en Indri niet samen kunnen zitten, waarom Ram takleider zou moeten zijn, waarom Ekster beter niet meer bij de Bevers staat.

Zit je op een bepaald moment opnieuw vast, ga dan terug in groepjes zitten. Elk groepje zoekt opnieuw een oplossing. Daarna worden deze opnieuw besproken in groep. Zit je echt volledig vast? Dan is het misschien nuttig om het allemaal een weekje uit te stellen en er met een fris hoofd later opnieuw tegenaan te gaan. DOEN !!!

Het lijkt misschien een omslachtige manier om een leidersverdeling te maken maar het biedt je wel een aantal kansen die je anders niet zou hebben:

 Je krijgt een leidersverdeling die samengesteld is op basis van de kwaliteiten en niet op basis van vriendjes – geen vriendjes.

 De noden van de tak en van de eenheid krijgen een grotere waarde in de discussie.

 Het biedt je de kans om in elke tak een complementair team samen te stellen.

MATERIAAL: