Slaaf en meester

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Steppelemming
Eenheid auteur: 200e De Vleermuis

Spelverloop:
Eerst verzamelen in de raadrots, de gewoonlijke formaliteiten en uitleggen spel. We leggen ook snel enkel basisregels uit voor de nieuwelingen (vb. niet uit het bos lopen, fluitsignalen gehoorzamen, …) Daarna naar de steenbakkerij gaan en op het eerste fluitsignaal moet iedereen zich verspreiden. Op het fluitsignaal “start spel” begint het spel. Taptoe blaast het spel af, iedereen moet dan naar de slavenmarkt komen. Als er een winnaar is voor taptoe moet deze ook naar de slavenmarkt komen.

Elke welp (of vriendje) heeft 3 leventjes (dit zijn bonnetjes). Je kan leventjes verliezen of winnen door iemand op te heffen/das te roven (afhankelijk wat we eerst spelen). Opheffen telt énkel als het door één persoon werd gedaan (al dan niet in samenwerking met zijn slaven). Dus twee niét slaven mogen niet samenwerken.

Als je drie leventjes kwijt bent moet je naar de slavenmarkt. Daar krijgen ze een brandmerk op het gezicht en worden ze gevangengehouden. Ze krijgen enkel water en moeten dwangarbeid verrichten. Welpen kunnen hier ook slaven kopen met drié leventjes. Deze slaven moeten dan hun meester beschermen en helpen bij het aanvallen van andere welpen.

Rond de slavenmarkt moet een vrije zone wordt afgebakend zodat de slavenmeesters deze veilig kunnen benaderen. De markt zelf moet zo goed mogelijk kunnen afgesloten worden en er moet plaats zijn voor dwangarbeid.

Ook zijn er her en der in het bos leventjes verstopt. Dit zijn er niet té veel (pakweg een dertigtal). Ze liggen ook niet al te duidelijk maar zijn uit het zicht verstopt (zodat we vb slechts van één punt gezien kunnen worden). Ze liggen ook goéd verspreid over het héle bos. Het spel werkt namelijk enkel als iedereen zich wat verspreid. De leventjes kunnen niet gebruikt worden om slaven te kopen.

Benodigdheden:

  • Slavenmarkt: vrije zone + markt, goed afgesloten, ruim genoeg
  • Klimtouw om mensen vast te binden
  • Sjortouw
  • Schopjes
  • Schmink voor slaven (rood en blauw)
  • Leventjes
  • Verstopte leventjes (ander uiterlijk, kunnen niet gebruikt worden voor slaven kopen)
  • Andere dingen voor inleving? (verkleedkostuums, …)


Geschikt voor: Welpen,JVG's-Aspiranten,
Soort activiteit: voor in het bos,