Slepen

Uit FOSwiki

Op de sleper

-Gebruik bij voorkeur een tros die dikker is dan het gewone meertouw.

-Verdeel de trekkracht van de sleeptros over verschillend dekbeslag, het gebeurt wel eens dat de sleper een klamp meedogenloos uit dek rukt. Een spruit is een goede oplossing hiervoor.

-Hou altijd een mes of bijl klaar, om de tros te kappen indien nodig.

-Vermijd om veel gas te geven als de sleeptros loodrecht staat op de sleper staat. Dit geeft sterk aanleiding tot een kapseizend moment!

-Hoe hoger de snelheid, hoe langer de sleeptros.

-Houdt contact met de bemanning van de sleep, bij voorkeur via marifoon.

-Om korte maneuvers te maken met de sleep: kort de sleeptros in of neem de sleep langszij en laat je zwaard zakken (indien mogelijk).

-Een bemande sleep kan je 'lanceren' voor de aanleg: vaar met een rustige gang richting aanlegplaats en laat de sleeptros los enkele bootlengtes voor de aanlegplaats. De gesleepte boot kan zichzelf afmeeren met roer, sleepemmer, springlijnen & roeiriemen.

Op de gesleepte boot

-Stuur mee, mik op de spiegel van de sleper of boot voor je in de sleep. Een sleep die niet gestuurd wordt, gaat vanzelf slingeren ('zgn. horse-tailing').

-Als je de sleeptros in een spruit bevestigd dan stuurt je boot gemakkelijker in de sleep en is de kracht verdeeld op het dekbeslag.

-Hou altijd een mes of bijl klaar.

-Hou een (stevige) emmer of kookpot aan een touw klaar om kort mee af te remmen indien nodig.