Solidariteit Bevers-Zeehonden

Uit FOSwiki

Op je 6de jaar heb je natuurlijk nog geen echte opvattingen over oorlog, armoede, hongersnood, mensenrechtenschendingen e.d. Als de eenheid haar medewerking verleent aan een goed doel dan zal dat bijgevolg een beetje aan de Bevers-Zeehonden voorbijgaan. Ze begrijpen niet echt waarover het gaat en zijn misschien nog iets te klein om hen al met deze moeilijke en ernstige verhalen lastig te vallen.

Toch heeft de dienstgedachte ook in deze tak haar plaats. Behulpzaam en vriendelijk zijn, niet pesten, samen spelen: het zijn attitudes die op deze prille leeftijd al bijgebracht moeten worden om kinderen te kunnen laten opgroeien tot kritische, bewuste en open jongeren.