Solidariteit JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

JVG’s-Aspiranten worden zich bewust van maatschappelijke problemen als armoede, oorlog, uitsluiting e.d. Soms zijn ze zo verontwaardigd dat ze zelf voorstellen om iets te ondernemen, om hun steentje bij te dragen. Op kleine schaal beginnen sommigen spontaan hun vriendjes/vriendinnetjes bij te springen bij zware taken.

Leid(st)ers kunnen dit aanmoedigen door zelf zoveel mogelijk bij te springen waar nodig is. Het is hun taak om de nodige uitleg te verschaffen bij humanitaire acties waaraan deelgenomen wordt. Ze geven de JVG’s-Aspiranten hierin inspraak. Zo hebben ze een duidelijker beeld over het ‘goede doel’ waaraan ze meewerken. Hun inzet wordt beloond zodat ze gemotiveerd zijn om ook in de toekomst enthousiast mee te werken.