Solidariteit Seniors

Uit FOSwiki

De dienstgedachte bij Seniors beperkt zich niet tot de traditionele medewerking aan een humanitaire actie. Van Seniors en hun moderator(s) kan je verwachten dat ze een kritische kijk op de maatschappij hebben, die ze koppelen aan een concreet maatschappelijk engagement.

Het is geen evidentie om je zonder wederdienst in te zetten voor iets. Bovendien vergt dit enig inzicht in maatschappelijke problemen, dat niet altijd aanwezig is bij de Seniors en/of de moderator(s). Maar de inzet op zich is al bemoedigend. Als de seniortak rond deze waarde projecten opzet en (kleine) doelen kan bereiken, zal de voldoening zeker groot zijn.