Solidariteit VG's-Juniors

Uit FOSwiki

De dienstgedachte is onlosmakelijk verbonden met scouting. Scouts zijn maatschappelijk bewogen en zetten zich in voor een betere, meer democratische wereld. V/G’s-Juniors beslissen graag zelf mee welke menslievende actie, op kleine of grote schaal, ze ondersteunen. Dan kiezen ze immers voor iets waar ze achterstaan. Zo zijn ze meer gemotiveerd.

De dienstgedachte beperkt zich niet tot “het goede doel”. Het is een algemene houding van hulpvaardigheid. De V/G’s-Juniors zijn bereid elkaar te helpen, werken samen aan minder leuke klussen en springen bij waar nodig, zonder dat dit expliciet gevraagd wordt. Leid(st)ers stimuleren deze dienstbaarheid, belonen ze en geven zelf het goede voorbeeld.