Licentie voor CustomEnvFile

Uit FOSwiki

Er zijn geen gedetaillieerde licentiegegevens aangetroffen voor deze uitbreiding.