Spelen in Brusselse bossen

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Regelgeving.
Klik er verder door naar allerhande regels waar je als scouts of gids mee in aanraking kan komen.


De stad Brussel is veel groener dan je denkt. Er zijn parken, bossen, het Zoniënwoud, privétuinen en -domeinen, kerkhoven, sportvelden, enzovoort. In totaal gaat het om 8000 hectare groene ruimte, of ongeveer de helft van de oppervlakte van het Gewest. De parken, tuinen en bossen die toegankelijk zijn voor het publiek - en du ook voor Fossers - beslaan ongeveer 2779 hectare, zo'n 18% van de oppervlakte van het Gewest. Het grootste deel hiervan wordt beheerd door Leefmilieu Brussel – BIM.

De parken en bossen worden steeds intensiever gebruikt. Dit wordt problematisch, niet enkel voor de fauna en flora, maar ook voor de gebruikers zelf. Brussel Leefmilieu heeft een kaart gemaakt waarop je kunt zien waar alle openbare groene ruimtes zijn in Brussel, hoe druk het er is, en hoe druk het er eigenlijk zou mogen zijn. Je kunt deze kaart gratis bestellen op het nummer 02/775.75.75 of per e-mail.

Speelbossen

Het Brussels Gewest heeft in het Zoniënwoud een vijftal speelterreinen en -zones ter beschikking gesteld van de jeugdverenigingen. Fossers kunnen dus altijd in die 'speelbossen' voor activiteiten in alle vrijheid. Je kunt er overal rondlopen - dus ook buiten de paden- spelletjes spelen, op de grond (tijdelijke) hutten bouwen met behulp van koorden en dood hout...

De speelbossen - die je ook terugvindt op de kaart - worden aangeduid met speciale borden:

SpeelbosBXL.PNG

Wat zegt de wet?

Gewestelijk parkreglement

Het is verboden in een Brussels park:

 1. over de omheiningen te klimmen;
 2. behalve toelating van de Minister van Leefmilieu, het park te betreden met hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen of dieren;
 3. behalve toelating van de Minister van Leefmilieu, buiten de fietspaden te fietsen, met uitzondering van de fietsen voor kinderen onder de 11 jaar;
 4. de kinderen zonder toezicht te laten;
 5. in een tent of in een voertuig te kamperen;
 6. de aanplantingen, nutsvoorzieningen, gebouwen, wegen of lanen schade toe te brengen;
 7. knoppen en bloemen of planten weg te halen;
 8. plaatsen te betreden waarvan de toegang verboden is;
 9. er zich in te laten met spelen die de wandelaars kunnen hinderen en de plaatselijke stilte of de rust van de bezoekers kunnen verstoren;
 10. waterlopen, vijvers of fonteinen binnen te dringen en er eender wat in te gooien;
 11. behalve toelating van de Minister van Leefmilieu en met uitzondering van de plaatsen die hiertoe zijn voorzien, met honden te wandelen die niet aan de lijn worden gehouden, en met een hond plaatsen te betreden die voorbehouden zijn aan kinderen of spelen;
 12. vuur te stoken, behalve op de plaatsen die hiertoe zijn voorzien;
 13. afval of huisvuil binnen het park te storten;
 14. elders dan in vuilnisbakken papierresten, drukwerk, kranten, dozen, karton of ander afval weg te gooien;
 15. zonder toelating van de Minister van Leefmilieu, te venten of eender wat te verkopen;
 16. zonder toelating van de bevoegde overheid dieren te voeden;
 17. zonder toelating van de Minister van Leefmilieu, reclamepanelen of -aanplakbiljetten aan te brengen of van ongeacht welke andere vorm van handelsreclame gebruik te maken;
 18. voor de parkingangen te parkeren;
 19. dieren en vogels te vangen en te verwonden of met welk middel ook nesten te vernielen en zonder vergunning te vissen.
 20. de plaatsen die voorbehouden zijn aan welbepaalde spelen voor andere spelen of om andere doeleinden in gebruik te nemen


Gewestelijk bosreglement

(Juiste wetteksten? Wat is een beschermde zone? In ieder geval grootste deel van Zoniënwoud)

Wandelt of jogt u?

 • In de beschermde zones moet u op de aangelegde paden blijven.
 • Volg de aanduidingen in het bos op, en ook de geldende reglementering en de opmerkingen van bosopzichters en boswachters.
 • Maak geen lawaai.
 • Pluk geen wilde bloemen, bessen of paddenstoelen.
 • Beschadig de bomen niet.
 • Respecteer de fauna en stoor de dieren niet in hun rust.
 • Beschadig geen voorzieningen.
 • Maak geen vuur of steek geen barbecue aan.
 • Laat geen afval achter.
 • Wees voorzichtig bij sterke wind en volg de waarschuwingen bij onweer op.

Hebt u een hond?

 • Houd hem aan de leiband zodat hij de fauna niet verstoort, geen bloemen vertrappelt of de bodemstructuur beschadigt.
 • Het is verboden om uw hond in waterpartijen te laten gaan.

Fietst u?

 • Blijf op de aangelegde paden, anders beschadigt u de kwetsbare bodem en de flora van het woud.
 • Matig uw snelheid zodat u geen andere gebruikers in gevaar brengt.

Rijdt u te paard?

 • U mag de wegen, fietspaden, gemengde paden en aangelegde wandelpaden gebruiken.
 • Rijtuigen hebben een toelating nodig voor het Brusselse deel van het Zoniënwoud.

Gemotoriseerd verkeer (auto’s, moto’s, brommers) is verboden in het Zoniënwoud, behalve op enkele wegen die het bos doorkruisen. Er zijn parkings in de buurt van de belangrijkste ingangen. Gebruik die en parkeer niet buiten deze zones, want dan kan uw voertuig andere gebruikers hinderen of storen.

Jacht is verboden.


Wat onthouden we als Fosser?

 • ...Terug naar de pagina Regelgeving.