Spelen maken voor JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

SPEL EN INKLEDING

 • De spelen mogen ingewikkelder
 • De spelen kunnen groter, mogen meerdere fazen hebben
 • Competitieve spelen

Probleem: Leeftijdsverschil eerste -en derdejaars

 • jongsten zijn zeer enthousiast
 • Oudsten zijn veel relaxter, ze maken of kraken een spel.
 • Focus op de oudsten, zij zijn de spilfiguren
 • Zorgen dat je spel niet enkel draait rond motiveren van oudsten
 • Patrouillespelen vinden ze niet aangenaam, vanwege de leeftijdsverschillen. Gasten spelen liever met leeftijdsgenoten.
 • Afwisseling is een noodzaak
 • Hippe spelen, actuele thema’ s
 • Themaspelen worden vooral sterk uitgewerkt op de kampen  ruime thema’s bieden veel mogelijkheden (ruimte, hoera- land, romeo en Juliette, …)
 • Wie kiest de thema’ s?

! De leiding !! Leiding en leden (bvb. derde jaars)

 • Thema’s over meerdere vergaderingen bieden een leuke invalshoek
 • Opletten met te veel bad guys in een thema, een vertrouwenspersoon is en blijft belangrijk, ook bij die tak
 • Kampthema’ s zijn een must

TIP: maak samen met de gasten je kampthema- kledij (helmen, kledij schilderen) VB: samuraï, boeren, ruimte, …


Spelen met verschillende JVG- Aspirantentakken (van andere eenheden)

 • Zorgt zeker voor meerwaarde
 • Kan wel bijzonder tijdsiventief zijn
 • Gasten vinden het fijn en leren anderen kennen

Inkleding

 • De motivatiefactor (zeker bij ouderen)
 • Smijt jezelf als leiding, ga gerust op je bek
 • Hou het lollig. Humor= is goed om je derde- jaars te bespelen
 • Belang van grenzen (zowel voor jezelf als voor de gasten)  Fun is een belangrijke evaluatiefactor
 • Door themaspelen en inkleding kan je zelfde spelen gaan hergebruiken

Hoe maak je spelen?

 • Hergebruiken van spelen (in nieuw kleedje, met ander inkleding, onder ander thema, …)
 • Via inspraak van de gasten
 • Brainstorm
 • TRAVO- spelfiche

Making of…

 1. Themabepaling
 2. Brainstorm
 3. Verhaallijn
 4. Clustering
 5. Spelelementen kiezen
 6. Sfeerschepping
 7. Aftoetsing met de 5 W’ s, de spelfiche
 8. Evaluatie

Een spel samen maken is voordelig: iedereen is op de hoogte, het is een vorm van teambuilding. Evenwel niet altijd mogelijk wegens tijdsgebrek. Apart spelen maken doe je dan via gerichte taakverdeling

Soorten spelen:

 • Themaspelen (we maken één exemplaar, volledig uitgewerkt met brainstormverhaal, fiche etc.)
 • Techniekenspelen (Pieter)
 • Contactspelen- fysieke spelen (Heidi)
 • Vertrouwensspelen (Inge)
 • Waterspelen (Inge)
 • Groepsvormende spelen (David)
 • Exploratiespelen
 • Kleine spelen (Bram)
 • Kennismakingsspelen (Seppe)
 • Patrouillespelen (David)
 • New games- spelen om te spelen (Balder)
 • Expressieve spelen (David en Seppe)

EVALUATIE

van een spel is belangrijk, zowel onder leiding als met de gasten

David:

 • Kaartjes verzamelen
 • Theaterverloop
 • Met leventjes
 • Posten
 • Items ruilen
 • Iets bewijzen dat je kan
 • Patrouilleprobleem

Varia:

 • Opletten voor Boeman- effect
 • Goede taakverdeling
 • Internet is een leuke, handige bron, klakkeloos kopiëren is uit den boze
 • Programmeren
 • evalueren
 • afwisseling in het programma
 • Schijttrechter
 • Patrouillewerking

Tegenvoorstel van kernteam: ook opnemen materiaalmeester, EHBO- verantwoordelijk, Logboekverantwoordelijk etc.) Wordt niet echt positief onthaald:

 • Beslissing is met ganse takgroep genomen
 • Groeitrap argument
 • Bij JVG- Aspiranten ligt de nadruk op het speelse, ze zijn er nog niet klaar voor
 • Eventueel wel bij de derdejaars
 • Wordt niet echt gebruikt, soort van schijnfuncties, pseudo- verantwoordelijkheid