Spelen met seniors

Uit FOSwiki

Heel weinig, meer als opvulling.

 • Kunnen spelen zijn voor iedere leeftijd: van verstoppertje tot ingewikkelde, strategische spelen
 • Liefst zo origineel mogelijk
 • Voortgaan op bestaande spelen, naspelen van videogames, films
 • Meer inspraak bij de spelen zelf zowel spelen door de leiding zelf als door de seniors
 • Seniors zijn creatief tijdens het spelen, aanpassingen en nieuwe regels kunnen ontstaan tijdens het spel
 • Evaluatie van de spelen, samen met de rest, redelijk los. Veel strikter bij stages.
 • Evaluatie is dus losser, leiding kan bv. Iets opzettelijk fout gaan doen om hiaat in spel aan te tonen.
 • Spelen voor de seniors onderling mogen mislukken, het is een veilige omgeving. De seniors onderling zijn kritisch voor elkaar en zullen wel reageren als iemand zijn beloftes niet nakomt.
 • De seniors willen iets goed, iets cool maken voor zichzelf en de anderen. De anderen zijn vaak een motivatie- factor.
 • Eventueel spelfiche als afcheck- instrument. Brengt structuur bij.


1. Seniors maken een spel voor de seniortak.

 • Bij aanvang van het jaar zitten de seascouts vooral op het water, dus weinig tijd
 • Spelen worden buiten de scoutsvergadering om gemaakt, net als bij de leiding. Dit kan bijvoorbeeld net na of voor de activiteit.
 • Veel fantasie, afwisseling, maar toch in de gaten houden dat het niet altijd balspelen zijn, …

2. Moderators maken spel voor seniortak.

 • Vooral bij aanvang van het jaar.
 • Voorbeeldspelen
 • Echt de seniors aanleren hoe spelen te maken gebeurt weinig tot niet. Vaak maken de seniors al spelen voor ze senior zijn (bij de VG- Juniors of zelfs vroeger). Bovendien leren ze het al doende en vooral de stagemomenten zijn hierin belangrijk.

3. Seniors maken een spel/ activiteit voor een andere tak

 • vooral bij stages zie vorige vergadering


Waarom spelen maken?

 • Ervaring naar leiding toe
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelf doen
 • Rekening houden met alle aspecten van het spel (locatie, materiaal klaar leggen)
 • Leren zaken voor te bereiden buiten de scoutsuren
 • Indien zaken niet in orde zijn komen ze dit rap te weten door hun medeseniors.