Sport en spel JVG's-Aspiranten

Uit FOSwiki

Zich inspannen en zich uitleven tijdens sport en spel: voor de JVG’s-Aspiranten is het een must. Ze hebben het nodig om zich te kunnen uitleven, te rennen en te springen, te gooien en te vangen, zich in te spannen en uit te blazen. Ze zijn supergemotiveerd om met hun groepje te strijden voor de overwinning. Af en toe mag het er ook eens rustig aan toegaan, maar meestal snakken ze toch naar onversneden actie.

Leid(st)ers letten erop dat er voldoende afwisseling is in de spelen en de sporten. Steeds meer van hetzelfde, dat gaat gauw vervelen. Competitie kan stimulerend werken, maar kan ook voor conflicten zorgen als het steeds dezelfden zijn die winnen. De leiding let erop dat dit niet gebeurt. Een leuke inkleding is steeds motiverend en zorgt ervoor dat iedereen zich meer gaat inleven.