Sprinkhaan 2

Uit FOSwiki


Oxo.png
Sprinkhaan 2

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
De kinderen staan in twee gelijke rijen, op een afstand van ongeveer 4 à 6 m, met het aangezicht tegenover elkaar. De eerste van de ene rij zoekt iemand uit in de rij tegenover hem en gaat er al springende naartoe en tikt het ander kind aan. Het neemt zijn plaats in en blijft springen. Het aangetikte kind springt terug naar de andere rij, naar een ander kind, enz. Het spel is gedaan wanneer iedereen is aangetikt en springt.


Materiaal: geen