Stadje Bouwen

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Bever
Eenheid auteur: 200ste De Vleermuis

Spelverloop:
Je verdeelt de leden in een aantal gelijke(zowel qua aantal als qua leeftijd) groepen. Elke groep stelt een groep kolonisten voor, die een nieuwe planeet willen bewonen. Maar aangezien elk team van een ander land afkomstig is, willen ze allemaal een eigen stad, en liefst nog veel groter dan die van de andere! De bedoeling is dus dat hun stad zo veel mogelijk uitgebouwd wordt. Dit kunnen ze doen door met geld gebouwen te kopen. Deze gebouwen(afbeeldingen) hangen ze vervolgens op een kaartje van de stad.

De stad Om een stad zo groot mogelijk te maken moeten de teams bouwen. In het begin kunnen ze enkel "basisgebouwen" zetten, maar naargelang ze verder klimmen in een gebouwenboom (bvb men moet de bakkerij gebouwd hebben vooraleer men een supermarkt kan zetten), kunnen ze grotere en belangrijkere gebouwen plaatsen. Hoe belangrijker een gebouw, hoe meer punten het oplevert. Een voorbeeld van een gebouwenboom vind je hier: Media:GebouwenBoom_StadjeBouwen.png(de nummertjes staan voor hoeveel gebouwen er volgen op een bepaald gebouw, met dat gebouw inbegrepen)

Geld verdienen Vooraleer men gebouwen kan plaatsen, moet men eerst geld verdienen. Dit doet men door bij één van de leiding opdrachtjes te doen. Enkele opdrachten in het bouwthema/kolonisatiethema zijn: - Met dominostenen een zo mooi mogelijke/zo hoog mogelijke constructie bouwen - Teken een zo mooi mogelijke kerk - Leg een straatje aan in kiezelstenen - Zoek drie steensoorten eigen aan de ontdekte planeet - Maak een kaart op van de buurt

Benodigdheden:- Papier - Dominostenen - Kiezels - Stylo's/Potloden - Plakband - Een gebouwenboom - Tekentjes voor elk gebouw(per groep) - een kaartje (per groep, hier vindt u een voorbeeld: Media:Kaart_StadjeBouwen.png - een puntensysteem voor de gebouwen (hier vindt u een voorbeeld:Media:Gebouwen_StadjeBouwen.pdf

- eventueel verkleedkledij in het bouw/kolonisten-thema