Stagehandleiding voor Seniors

Uit FOSwiki


Eén van de 'nieuwigheden' bij seniorwerking is het stagelopen. De stage loop je voor jezelf en om later zo goed mogelijk leiding te kunnen geven aan de kinderen van je toekomstige tak. Wat je uit je stage oppikt bepaal je zelf, jij moet er iets van maken. De moderator, de leiding van de stage-tak en de eenheidsleiding kunnen en willen je hierbij helpen. Normaal ga je minimum twee vergaderingen in de stage-tak bijwonen/meewerken : de eerste vooral om op speelse manier kennis te maken met de kinderen en de leiding (en omgekeerd), de tweede en eventuele volgende om je stage-opdracht uit te voeren in overleg met de betreffende leiding.

Afspraken met de stage-tak.

Je moet zelf met de moderator en met de stage-tak afspreken wanneer je stage precies gaat plaatsvinden. Doe dit ook van tevoren, zodat er rekening mee gehouden kan worden dat je er bent (respectievelijk dat je er niet bent).

Voorbereidingen van de vergaderingen.

Het is belangrijk dat je de voorbereiding van de eerste vergadering meevolgt bij de stage-tak. Hierdoor zal je weten wat er tijdens de vergadering zal gebeuren en kun je ook opmaken waar je wel dan niet moet op letten. Een andere mogelijkheid is om een uurtje vóór de vergadering begint samen te komen met de leiding van de stage-tak, zodat je het programma kunt horen en er eventueel vragen over kunt stellen. Voor de tweede (en eventuele volgende) vergadering is het van belang dat je goed weet hoe je stage-opdracht in de vergadering wordt verwerkt. Bespreking daarvan kan direct na de vorige vergadering of weer voorafgaand aan de volgende vergadering. Ideaal zou zijn dat je bij de voorbereiding van de vergadering kunt zijn, zodat je echt helemaal op de hoogte bent. Je kunt dan ook zien hoe er een vergadering voorbereid wordt in die tak.

Bijwonen/meewerken van de vergaderingen.

Het is zeker niet de bedoeling dat je tijdens de vergaderingen de hele tijd op een stoel blijft zitten en kijken hoe het gaat, zo komt er van je stageprogramma niets terecht. Door mee te doen en mee te spelen, zie je en ervaar je het beste wat er bij die tak gebeurt; zo zie je wat de leiding met de kinderen doet en daar gaat het tenslotte om. Het is ook niet de bedoeling dat je als aanvulling op de leiding wordt gezien en zeker niet dat je alleen met de hele tak op stap gaat.


Nabespreking van de vergaderingen.

Bij voorkeur wordt de nabespreking gehouden juist ná de vergadering. Dit hangt natuurlijk wel af van wat de tak hieromtrent gewoon is. Bij de nabespreking kun je je vragen kwijt die tijdens het programma bij je opkwamen. Probeer de laatste keer wat meer tijd te krijgen zodat je echt alle vragen kwijt kunt en de leiding van de stage-tak naar jou kan reageren over de uitvoering van je stage-opdracht. Indien dit niet mogelijk zou zijn, kun je misschien een afspraak maken om dit op een andere keer te doen.

Het stageverslag.

Voor het opmaken van het stageverslag heb je twee mogelijkheden : je vult het algemene stageformulier in of je schrijft het verslag met je eigen woorden. Denk hierbij aan het volgende : *Welke activiteit heb je gedaan ? *Welk thema, welke spelen, welke verhalen, etc... heb je gebruikt en waaruit (titel, map, boek, spelrepertoire,...) *Hoe heb je voorbereid, uitgelegd en afgerond ? *Hoe vonden de kinderen het, sloeg het aan of niet, en waarom kwam dat ? *Waren er speciale risico's, problemen rond spelveiligheid, materiaal, enz...? *Hoe vond de leiding van de stage-tak het ? *Wat heb je er zelf van geleerd ?

Nabespreking van de stage.

Het nabespreken is op basis van je eigen verslag en gebeurt met de moderator (eventueel tezamen met en/of de andere seniors, en/of de leiding van de stage-tak, en/of de eenheidsleiding). De moderator zal voor deze nabespreking wel contact opnemen wanneer dit zou kunnen gebeuren. Dit gesprek vormt de eigenlijke afronding van de stage.


Stageformulier.

Naam senior :

Stage-tak :

Data stage :

Stage-tak :

Aantal kinderen Aantal leiding Speltak Jongens Meisjes Mannen Vrouwen

Bevers

Welpen

JV/JG

1.Hoe is de samenstelling van de jeugdleden : leeftijd e.d. ?2.Is iedereen van de leiding betrokken bij de voorbereiding, uitwerking en nabespreking van het programma ?
3.Wordt gedurende de vergadering gezamenlijk gespeeld of speelt men in deelgroepjes ? Vaste en/of wisselende deelgroepjes ?
4.Hoe worden de stille / drukke / teruggetrokken / haantjes de voorste en andere jeugdleden, die buiten de boor vallen, opgevangen? Als een jeugdlid niet mee wil doen, hoe wordt het dan opgevangen ? Moet het perse meedoen ?

5.Hoe heb je de stage ervaren ?
6.Welk spelaanbod was er tussen jou en de stage-tak ?
7.Beantwoorde de (bege-)leiding van de stage-tak aan jouw verwachtingen ?
8.Werden de geplande afspraken nagekomen ?

O Ja O Neen


9.Hoe verliep de voorbereiding van jouw bijdrage aan het programma ?

ODe vergadering is voorbereid met iemand van de leiding en werd daarna besproken met de takleider.

ODe vergadering is voorbereid met de takleider en is daarna met de anderen besproken.

OAlles is samen voorbereid.

O Anders, namelijk :


10.Heb je je uitgewerkte programma ook met de moderator besproken vóór de stage ?
11.Had je het gevoel dat je opgenomen was ? Hoe ?
12.Is na afloop van de laatste vergadering de stage geëvalueerd ? Zo ja, met wie en hoe verliep dat ?
13.Welke activiteit heb je gedaan ?

14.Welk thema, welke spelen/verhalen etc. heb je genomen en waaruit (titel, map, boek) ?
15.Hoe heb je het voorbereid, uitgelegd en afgerond ?
16.Hoe vonden de kinderen het; sloeg het aan of niet, waardoor kwam dit ?
17.Waren er speciale risico's, problemen rond spelveiligheid, materiaal, enz... ?
18.Hoe vond de leiding van de stage-tak het ?
19.Wat heb je er zelf van geleerd ?
20.Hier kun je zelf al je op- en aanmerkingen kwijt.