Standbeeld

Uit FOSwiki


Oxo.png
Standbeeld

Auteur: Handboek Beverleiding
Tak(ken): Bevers-Zeehonden
Type: klein spel

Spel:
De kinderen staan per twee. Eén is beeldhouwer, de ander is standbeeld. De beeldhouwer zet het standbeeld in een bepaalde houding. Daarna worden de rollen omgewisseld.

Variant: Men kan ook een beeldhouwer één groot reuzestandbeeld laten maken, waarin alle kinderen van de groep meedoen.


Materiaal: geen