Stilstaan bij Engagement

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Lego-engagement

Auteur: (S)CREW ENGAGEMENT
Tak(ken): alle


Wanneer.png

Duur van het spel: 2u30

Waar.png

Terrein: onbekend

Wie.png

Aantal leden: onbekend
Groepen: onbekend
Aantal begeleiders: onbekend
Taakomschrijving van de begeleiders: modereren


Wat.png


Spelverloop:


Deze methodiek is uitgewerkt in drie delen: eerst raken we het onderwerp aan met een stellingen spel, vervolgens visualisatie van eenieders engagement, reflecteren en afronden met een kleine evaluatie. In elk deel gaan we uit van een goede sfeer, waar zonder schroom kan gesproken worden. Ook belangrijk is hier de moderator.

Stellingenspel

Doel

Laten nadenken over persoonlijk engagement via stellingen over:

 • Mininmum en maximum engagement
 • Taken binnen eenheid
 • Ups&Downs engagement (leuk feest, sterfgeval)

Spel

Iedereen staat geblinddoekt naast elkaar. Bij het horen van de stelling zet je 0 tot 10 passen, naargelang minder of meer akkoord.

Lego-blokjes

 • Iedereen lijst voor zichzelf zijn engagementen op:
  • binnen de scouts
  • scouting algemeen en alles daarbuiten
 • Iedereen koppelt zijn engagementen aan kleuren lego-blokjes (en schrijft ze op)
 • Neem van elke kleur een aantal blokjes, in verhouding tot de zwaarte van dat engagement voor jouzelf. Maak met iedere kleur een toren
 • Iedereen vertelt binnen de groep iets over zijn torens
 • Iedereen zet voor zichzelf zijn torens op elkaar: het meest onmisbare aan de basis
 • In de kring vertelt iedereen iets over de opbouw van zijn toren.
  • Mensen mogen uitleg vragen, het is vooral belangrijk dat het duidelijk is voor jezelf.

Evaluatie-dink

 • Wat hebben we gedaan? Wat vond je ervan? --> Lastig? Frustrerend? -> waarom?
 • Moderator legt uit wat de doelstelling was.
 • Heb je nieuwe inzichten? Brengt deze activiteit verandering in hoe je naar je engagement kijkt?
 • afronden
Materiaal:


 • 15 controversiële stellingen rond engagement
 • blinddoeken
 • moderators
 • massa's lego-blokjes in allerlei kleuren
 • schrijfgerief en papier beschikbaar voor iedereen.
Waarom.png

Doelstelling van het spel: visualiseren van persoonlijke engagementen, en de onderlinge verhoudingen ervan
Inhoudelijke doelstelling van het spel: leiding bewust laten nadenken over hun engagement