Straatkinderen van Verwegistan

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: Jeugd & Vrede en Kadapalabra
Eenheid auteur: onbekend

Spelverloop:

Spelverloop

Na het verdelen van de groepjes krijgt ieder groepje zijn levensverhaal en persoonlijke dobbelsteen. De spelers kunnen in stilte het verhaal van hun straatkind lezen en de gekopieerde levensfiche invullen. Daarna worden de fiches luidop aan elkaar voorgesteld. Als de spelleider de spelregels heeft voorgelezen kan het spel beginnen waarna er een bespreking van het spel volgt.
Spelregels: Op het spelbord zijn er 42 vakjes: 32 gewone vakken met telkens pers basisbehoefte 4 vakken (eten, drank, onderdak, kledij, medische verzorging, werk en spel, bescherming en onderwijs), 2 vakken "pech voor iedereen", 2 vakken "geluk voor iedereen", 3 vakken "persoonlijke pech" en 3 vakken "persoonlijk geluk". Aan de hand van die vakken wordt het dagelijkse overleven van de straatkinderen weergegeven. Via de bijhorende kaartjes van de pech- en gelukvakken komen de spelers een aantal specifieke situaties tegen. De straatkinderen moeten zo snel mogelijk volwassen wordn. Dit kunnen ze door terug op hun vertrekplaats aan te komen (op het vakje Straatkind volwassen). Bovendien moeten ze tijdens het spel, dat hun "kindertijd" symboliseert, zoveel mogelijk levenspunten verzamelen. Je kunt dus op 2 manieren winnen. Zowel het straatkind dat het eerste volwassen is als het straatkind met de meeste levenspunten zijn gewonnen. Het spel bestaat uit meerdere spelrondes. Elke spelronde verloopt er in wijzerin en begint bij Costalina en eindigt bij Nicos. Elk straatkind start op een andere vertrekplaats op het spelbord. Tijdens een spelronde gooit elk straatkind één keer met de 2 gemeenschappelijke dobbelstenen.

De witte dobbelstenen bepalen hoeveel vakken het straatkind vooruit mag gaan. Het straatkind verplaatst zijn pion over het spelbord tot op een vakje. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Wanneer de pion terecht komt op één van de 32 vakjes 'basisbehoefte', gooit het straatkind met zijn persoonlijk gekleurde dobbelsteen. Het aantal ogen (0 tot maximum 20) op die dobbelsteen bepaalt het aantal levenspunten (0 tot 5) volgens het vakje op het spelbord. Die levenspunten krijgt het straatkind van de spelleider onder de vorm van bonen en legt het straatkind op zijn levensfiche bij de bijhorende basisbehoefte.
 • Wanneer de pion terecht komt op een vakje "persoonlijke pech of geluk" neemt hij een kaartje van zijn eigen stapel en leest dit luidop voor en volgt de richtlijnen van het kaartje (soms tijdens de volgende beurt).
 • Op een vakje "pech of geluk voor iedereen" neemt hij een kaartje van de stapels op het spelbord en leest dit luidop voor. Alle spelers volgen de richtlijnen op dit kaartje.

Nadat een straatkind gegooid heeft, geeft het de 2 gemeenschappelijke witte dobbelstenen door aan het straatkind dat links van hem of haar zit.

Het spel eindigt op het einde van de spelronde waarin het eerste straatkind terug op zijn vertrekplaats is: "straatkind volwassen". De respectievelijke levenspunten per straatkind worden geteld en bekend gemaakt.

Bespreking

 • Is dit een eerlijk spel? Waarom (niet)?
 • Denk je dat dit een realistisch spel is? Waarom (niet)?
 • Bepaalt het verschil in levenskansen in het begin van het spel het verschil in levenspunten op het einde van het spel?
 • Is Ritchie wel een straatkind? Waarom zou hij in het spel zijn opgenomen?
 • Is dat verschil in levenskansen eerlijk?

Doelstelling

 • De spelers moeten zo snel mogelijk volwassen worden.
 • Ze moeten zoveel mogelijk levenspunten verzamelen tijdens hun ronde "kindertijd".

Inhoudelijke doelstelling

 • Spelers inzicht geven in het dagelijkse (over)leven van straatkinderen in een derde wereldstad.
 • De spelers doen beseffen dat ze zelf (als kinderen in het 'rijke' Westen) veel meer "levenskansen" hebben dan de straatkinderen van zo'n derde wereldstad.
 • De spelers doen beseffen dat deze situatie niet rechtvaardig is, maar dat noch de spelers noch de straatkinderen verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin ze nu leven.
 • Het is ook een oefening in begrijpend lezen, luisteren, voorlezen en heel wat sociale vaardigheden.

Benodigdheden:

 • balpennen
 • speldoos: deze is gratis te ontlenen bij FOS Open Scouting via [email protected] of 09/245 45 86. Neem contact met ons op en dan bekijken we hoe dit makkelijkst tot bij jou raakt.