Structuur bij bevers/zeehonden

Uit FOSwiki

Structuur, veiligheid en herkenbaarheid

Bevers/Zeehonden hebben een heel harde nood naar structuur en veiligheid. Mits ze nog zo jong zijn kunnen ze zich soms moeilijk lostrekken van mama en papa. Je zal dan ook vaak met traantjes te maken krijgen als mama of papa hun jongste telg voor het eerst op de scouts afzetten. Ook heimwee op kampen en weekends is bij de bevers/zeehonden onvermijdelijk.

Als leid(st)er biedt je deze bevers/zeehonden dan ook best een “veilige” omgeving aan: eens ze zich ergens thuis voelen, mensen of dingen herkennen voelen ze zich al veel beter en zal het gemis naar huis hen al veel lichter vallen.

Eens de bevers/zeehonden een beetje vertrouwd geraken met hun lokaaltje, met hun mede bevers/zeehonden en bovenal met jou als leid(st)er zullen ze zich gauw meer dan thuis voelen in de scouts. Bij aanvang van een nieuw scoutsjaar is het dan ook erg belangrijk dat er voldoende tijd wordt besteed aan kennismaking. Bekende gezichten en herkenningspunten in het algemeen zijn immers een bron van veiligheid voor de kleine speelvogels.

Herkenbaarheid is dus heel belangrijk bij de jongste tak, het is eigenlijk de rode draad binnen het gehele bever/ zeehondenprogramma.

Zo kan je elke activiteit best op steeds dezelfde wijze openen en sluiten, bijvoorbeeld door een leuk liedje of een verhaaltje. Je kan ook steeds op eenzelfde moment een pauze inlassen waar alle bevers/zeehonden een koekje en een drankje krijgen, bijvoorbeeld het 4-uurtje. Dit zijn slechts enkele praktische voorbeelden die een terugkerende, herkenbare structuur garanderen en aldus voor de bevers/zeehonden een veilig klimaat creëren.

Zie ook