TRAVO

Uit FOSwiki

Travologo.jpg

De ploeg training en vorming of TRAVO staat binnen het pedagogisch FOS-kader in voor het aanbod en de inhoud van de cursussen. We proberen een vinger aan de pols te houden en zo goed mogelijk op jullie noden in te spelen. Daarom hechten we veel belang aan jullie input, evaluatie en feedback.

Je kan ons ook vinden op facebook

Cursussen

Inhoudtravo.jpg

Klik door op cursussen, daar kom je alles te weten over de TRAVO-producten en -aanbod. Info over de cursussen, inschrijvingsmodule en meer vind je op www.fosopenscouting.be

Structuur

Bannertravo.jpg
  • In de Ploeg zetelen alle leden en die komt tweemaandelijks samen om alle beslissingen te nemen. Momenteel tellen we 25 actieve leden (meestal instructeurs), maar we mikken op meer, want met 40 zouden we aan elke vraag kunnen voldoen.
  • Anderzijds is er het kernteam: de trainer (het hoofd van onze Ploeg) en zijn 4 assistenten staan in voor het dagelijks beleid en de praktische details zodat de rest van de Ploeg zich over hoofdzaken kan buigen. Zij komen maandelijks samen, afwisselend met het trainersteam en met de hele ploeg.

We scholen ons geregeld bij en we hebben jaarlijks drie ploegweekends (NTTT, National Training the Team). Daarop evalueren we ons aanbod, sturen we bij waar nodig, zorgen voor de nodige bijscholing, bekijken we het beleid op korte en lange termijn en bouwen we de groepssfeer verder uit.

Meer info over TRAVO: Over TRAVO!

Ga naar www.fosopenscouting.be en klik door naar vorming om ons hele programma te zien. Heb je zelf interesse om in TRAVO te komen. Laat iets weten aan [email protected] of spreek ons aan op een of ander vormingsmoment.

TRAVO-theek

In deze rubriek kan je allerlei materiaal vinden om je werking te ondersteunen. We kunnen als TRAVO hier enkel een zetje geven en hopen dat je andere horizonten gaat verkennen om het spel van scouting voor alle betrokken spelers aantrekkelijk en levendig te houden.

TRAVO-links

Maatschappij & Gedrag

Kansarmoede

Pesten

ADHD

Spelen & Creativiteit

New Games

Spelen

Knutselen

Grimeren

Spelfiche

Download hier je spelfiche: spelfiche.doc

Bibliotheek

FOS Open Scouting

De volledige inhoud van de FOS-infotheek zal hier spoedig te vinden zijn.

publicaties van Scouts en Gidsen Vlaanderen

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicaties/virtueel-boekenrek

Chiro publicaties

http://www.debanier.be/chirouitgaven.html

Bron(nen)

Bron(nen):
  • Overgenomen van FOS Open Scouting - vorming, op 6 okt. 2008

Zie ook