Takwerking welpen

Uit FOSwiki
06 boy.png
07 girl.png
Takwerking Welpen (ALAC 2010)

Auteur: Vicoenja, Salangaan
Jaar: onbekend
Doelgroep: Welpenleiding

Duur van de sessie: onbekend

Aantal deelnemers: onbekend


Doelstelling(en):
De cursisten plannen een scoutsjaar in functie van doelstellingen.
Daarnaast worden ook deze doelstellingen opgenomen:

 • De cursisten kennen de leefwereld van welpen.
 • De cursisten benoemen doelstellingen voor de welpentak.
 • De cursisten hanteren de FOS – piramide in het plannen van hun scoutsjaar.Wat.png

Onderwerp: takwerking welpen


Kort verloop: De sessie is opgebouwd uit 3 grote vragen:
1. Wie zijn de welpen?
2. Wat willen we er mee bereiken?
3. Hoe gaan we dat plannen?
De meerwaarde en de klemtoon van deze sessie ligt in en op het plannen van een scoutsjaar in functie van vooropgestelde doelen. De FOS piramide ondersteunt en draagt de invulling hiervan.
Tussen de sessie door spelen we enkele welpendansen en welpenspelletjes

UITWERKING:


1. Kennismaking (10 min)
We spelen de dans van Kaa. Wanneer Kaa dicht bij een van schrik verstijfde aap gaat staan zegt die persoon zijn. Meedogenloos verzwelgt Kaa vervolgens de aap.

2. Kadering + verloop sessie (5 min)
We vertellen wat de doelstelling en het verloop van deze sessie is. Tevens geven we mee dat we de officiële FOS-richtlijnen hanteren omtrent de welpenleeftijd. Deze is 7 – 8 – 9 jaar.


3. Wie zijn de welpen? (30 min)
Om op een kwalitatieve manier leiding te willen geven, moeten we eerst weten met welke kindjes we te maken hebben. Een goed zicht op de leefwereld van de kindjes van onze tak zorgt er voor dat we deze kunnen gebruiken en aanspreken om er onze werking rond op te bouwen.
We houden een welpenmuseum. De groep wordt opgedeeld in 4 groepjes. Elk groepje krijgt een flap en moet daarop 1 aspect van de leefwereld van welpen belichten. (opschrijven, tekenen, knutselen,…) We zorgen ervoor dat er voldoende materiaal aanwezig is waarmee de cursisten aan de slag kunnen. Ze maken als het ware een kunstwerk.

 1. Lichamelijke ontwikkeling
 2. Verstandelijke – emotionele ontwikkeling
 3. Omgang met leeftijdsgenootjes
 4. Omgang met volwassenen

Wanneer iedereen zijn flap gemaakt heeft mag die uitgehangen worden in het lokaal. Vervolgens gaan we op tocht door het museum. We houden halt bij de verschillende kunstwerken en er wordt gegidst door de personen die het kunstwerk gemaakt hebben.


4. Wat willen we met onze welpen bereiken? (45 min)
Nu we de leefwereld van onze welpen kennen, kunnen we bepalen wat we er mee willen en kunnen bereiken, dit noemen we doelstellingen. Doelstellingen voor onze tak vertrekken vanuit de leefwereld en kaderen in de FOS-piramide.

4.1 De FOS-piramide (15 min)
We gaan er van uit dat een opfrissing van de piramide hier op zijn plaats is. We zorgen voor een visuele voorstelling van de piramide en een korte toelichting. We zetten de blauwe plastieken piramide in het lokaal en leggen de verschillende kaartjes op de grond. We laten de groep de piramide puzzelen, om te kijken hoeveel ze er nog van weten. We geven zo veel mogelijk uitleg waar nodig.

4.2 Doelstellingen (10 min)
We delen de cursisten op in 2 groepen. Elke groep krijgt een flap. De ene groep schrijft lange termijndoelstellingen op, de ander middellange termijndoelstellingen.

 • LTD: dit zijn doelstellingen die bijna rechtstreeks uit de Waarden komen. Deze doelstellingen beantwoorden de vraag: Wat willen we bereiken na drie jaar welpenwerking?
 • MLTD: dit zijn doelstellingen die we in functie van 1 scoutsjaar opstellen: Wat willen we bereiken na 1 scoutsjaar?

4.3 Nabespreking
Beide groepen stellen hun doelstellingen aan elkaar voor.

 1. We laten beide groepen aanvullingen maken
 2. We leggen uit wat de Groeitrap is.
 3. We leggen uit hoe de cursisten hun doelstellingen kunnen aftoetsten. Dit kan via:
  1. De leefwereld
  2. De groeitrap


5. Hoe gaan we dat plannen? (de rest van de tijd)
Nu we een zicht hebben op wie onze kindjes zijn en wat we er mee kunnen en willen bereiken, moeten we dat in een jaarprogramma gieten.
We delen de groep op in twee groepen. Elke groep zal een jaarprogramma uitwerken. We zorgen voor een visuele jaarkalender. Dit is de opdracht die wij meegeven:

OPDRACHT

We vragen aan jullie om in twee groepen een jaarprogramma uit te werken. We verwachten daarbij:

 • dat jullie vertrekken vanuit jullie doelstellingen
 • dat jullie in het jaarprogramma volgende zaken verwerken:
  • 1 Paaskamp
  • 1 groot kamp
  • 2 weekends
  • minstens 8 activiteiten
 • dat jullie aan elk moment/activiteit een doelstelling geven (korte termijn) in functie van de jaardoelstellingen die jullie hebben opgesteld
 • dat jullie duidelijk kunnen aangeven hoe jullie die doelstelling gaan verwezenlijken (S en M)


Wij begeleiden elk een groepje.
Wanneer beide groepen gedaan hebben stellen ze hun jaarprogramma aan elkaar voor. In de nabespreking zorgen we ervoor dat we aftoetsen of aan de voorwaarden voldaan werd en kunnen we verdieping brengen door volgende thema’s aan te raken:

 • Evaluatiemomenten
 • Afstemming en afspreken in eenheid
 • Geldzaken
 • Nestverdeling
 • Wat met ceremonies
 • ….

MATERIAAL:


 • Kaartjes piramide
 • Slangenhoofd
 • Uitgeprinte dansen
 • Blauwe piramide
 • Twee grote jaarkalenders
 • Veel grote flappen
[[categorie:stravo inhoud