Teamwork Bevers-Zeehonden

Uit FOSwiki

Samenwerking verdient alle aandacht bij Bevers-Zeehonden. Dit is de leeftijd waarop ze met iedereen moeten leren samenwerken en spelen. Al snel vinden ze het fijn om samen met anderen allerlei opdrachten te vervullen.

Ze leren in deze tak delen, elkaar te helpen en mee te werken aan een gemeenschappelijk doel (bvb. een schat zoeken tijdens een spel). Als de leiding dit teamwork beloont, stimuleert ze de eerste vriendschappen die ontstaan. Zo zorgt ze voor een groep Bevers-Zeehonden die één is en zich al een beetje met elkaar verbonden voelt.