Teamwork Welpen

Uit FOSwiki

Welpen houden van competitie. Ze kunnen zich heel hard inleven in hun nest of groepje en fanatiek voor elkaar supporteren. Dit draagt ertoe bij dat ze naar elkaar toegroeien, goede vriendjes worden en gehecht raken aan hun nest(kleuren). Ook het idee een Welpenhorde te zijn zorgt ervoor dat Welpen zich met elkaar verbonden voelen.

Leid(st)ers stimuleren teamwork door te reageren op pesterijen en uitsluiting, door veel activiteiten aan te bieden waarbij de Welpen er baat bij hebben samen te werken. De Welpenleiding treedt zelf naar buiten als een hecht team, waarin Welpen en hun ouders vertrouwen hebben.