Technieken Seniors

Uit FOSwiki

Sjorren, kaart en kompas, zeilen en roeien: Seniors beheersen hun technieken. Ze zijn eerder een hulpmiddel dan iets dat ze (zoals in eerdere takken) nog volop ontwikkelen. Ze zijn een bron van vertier en roepen het unieke ‘scoutsgevoel’ op. Koken op houtvuur, ontbijten onder een shelter, je weg zoeken in een onbekende omgeving, een toren sjorren: dat beleven ze enkel bij de scouts.

Ze beseffen dat technieken onlosmakelijk verbonden zijn met scouting en zeer nuttig zijn. Bovendien blijven ze een uitstekend middel om aan teambuilding te doen. Samen bouwen aan een mooi kampterrein, samen een afgelegen bestemming bereiken, genieten van een zelf gekookte maaltijd helpt hen om een hechte groep te vormen, te zijn en te blijven.

Worden nog nieuwe techieken aangeleerd?

Er wordt niet speciaal tijd gemaakt om nieuwe technieken aan te leren er wordt eerder op voort gebouwd. Moderators hebben een speciale functie hierin, door ze te tonen hoe sommige dingen anders/vlotter kunnen en ze hierdoor spontaan geïnteresseerd geraken. Praktisch en spontaan stimuleren: seniors eerst laten zoeken. Individueel stimuleren, niet ieder zal zich mateloos interesseren voor de technieken. Meer op maat van de persoon zelf.

Seascouts: voortbouwen op bestaande technieken, zijn echt gevorderde technieken (alleen zeilen, trapeze, kapseizen, met motor varen) aanleggen, technieken in sluizen.

En waarom nu die technieken?

  • Vinden ze fijn
  • Kunnen ze dan zelf toepassen in het dagelijkse leven
  • Sluit aan bij hun projecten en gebruiken ze dus. Mega toren, schommel, zwembad, katapult,...
  • Echt toepassen van gekende zaken op een hoger niveau
  • Nodig om later zelf aan te leren aan de kinderen
  • Stimuleren is wel nog wat nodig, ze durven daar dan op voortbouwen.

Andere technieken, aanleren van ongekende andere skills= vaardigheden

Evalueren, plannen, groepsgesprekken Meestal is voortonen genoeg maar daarna kunnen ze het zelf. De planning wel goed in het oog houden, seniors hebben geen zicht op wat er in het scoutsjaar te gebeuren staat (eenheids activiteiten, kampen, examens). Per trimester plannen, in projectblokken plannen.

Duidelijke afspraken in begin scouts omtrent groepsdiscussie (aanduiden gespreksleider, verslagnemer) , voorzien dat het niet te saai wordt. Daarna ze eens laten doen en pas als het goed fout loopt eens opmerken dat iemand best de vergadering leidt en iemand verslag neemt. Verslag nodig? Niet echt, maar toch de afspraken best noteren en verdelen. Anders veel kans dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden.

Groepsgesprekken: grote groep worden best opgedeeld. Tweede jaars geven voorbeeld in groepsdicussies. Best wel enkele gespeksmethodieken voorbereiden door de moderators zodat discussies vlotter verlopen. Individueel werken vooraf of tijdens groepsgesprek. Zorgen dat ieder aan het woord komt. Voorbereidingen/planningen goed visualiseren. Open dicussiesfeer creëeren tussen de gasten.

In kleinere groepen is hier minder nood aan, en verloopt het vlotter.

Zorgen dat elk zijn mening geeft (white- board, post its uitdelen, ideeën laten noteren en dan volgens thema samenleggen.

Geen schrik hebben voor open discussies, mag hard zijn wel fair. Durven confronteren. Je kan heel eerlijk zijn met je seniors en geef een faire uitleg als zaken niet kunnen of er toch nog restricties zijn.

Technieken

Bij seniorwerking hoort ook technieken : de seniors zullen aan badgewerking doen om zo hun eerste klasse te verdienen. Het behalen van een badge, meerdere badges of de eerste klasse kan beschouwd worden als een soort projectwerking. Buiten dit kunnen ook projecten opgestart worden waarbij niet specifiek aan deze werking gedaan wordt maar waarbij een reeks 'andere' technieken aangeleerd, uitgeoefend worden.

Zie ook

Technieken-projecten bij seniors.