Teerpoot

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Klasse- & Badgewerking.
Lees ook de pagina's sterren en badgewerking Welpen.


De teerpootproeven maken Welpen wegwijs in de horde en het jungleverhaal. Het leven in de Welpentak is niet zo eenvoudig als het voor de leiding soms lijkt. Er zijn verschillende gewoontes en verwachtingen die de nieuwe Welpen niet kennen en ook het 'jungletaaltje' (horde, de oude wolven, akela, ...) klinkt hen nog onbekend in de oren. De teerpootproeven leren Welpen om zich uit de slag te trekken in de jungle. Ze maken kennis met de jungledieren en de gewoontes in de horde.

Welpen die zich helemaal thuis voelen in de horde kunnen zich nu verder een aantal vaardigheden eigen maken door middel van de sterproeven en badgewerking.

Teerpootproeven

 • Ik kan het verhaal van Mowgli vertellen zoals het wordt beschreven in het Welpenboekje.
 • Ik ken de jungledieren (die beschreven staan in het Welpenboekje) en kan er iets over vertellen.
 • Ik ken en kan volgende zaken:
  • Groot gehuil
  • Groet en betekenis
  • Wet en Welpenleuze
  • Belofte


Achtergrondinformatie

Het verhaal van Mowgli

In de Sionieheuvels was het zeven uur en een erg warme avond. VADER WOLF wilde juist op jacht gaan, toen TABAQUI - de jakhals - het hol binnenkwam. Hij was op zoek naar een overgebleven hapje eten. Tabaqui vertelde dat SHERE KHAN, de lamme tijger, zijn jachtgebied had verlegd naar deze heuvels. Je hoorde hem trouwens al grommen. Toen vader en moeder wolf goed luisterden, hoorden ze dat Shere Khan deze nacht niet op vee aan het jagen was, maar op mensen, houthakkers! Nu hadden de dieren in de jungle met elkaar afgesproken dat ze nooit op mensen zouden jagen. Daar zou alleen maar narigheid van komen, want dan zouden er jagers komen en was geen dier meer veilig. Toen hoorden ze dat het gebrul overging in gehuil : Shere Khan was naast zijn prooi gesprongen en in het kampvuur terecht gekomen.

Opeens klonk er geritsel vlakbij in de struiken. Vader wolf stond al klaar om toe te springen, want hij vreesde dat het Shere Khan was. Maar in plaats van Shere Khan kwam daar een klein, naakt mensenjong tevoorschijn. De jongen was helemaal niet bang voor vader wolf. Vader wolf pakte hem voorzichtig op en bracht hem in het hol bij moeder wolf, zodat zij hem ook kon bekijken. Toen het mensenjong daar binnen in het hol wat met de jonge wolfjes aan het spelen was, verscheen de kop van Shere Khan in de opening van het hol. Shere Khan eiste zijn prooi, het mensenjong, op, maar vader wolf gaf hem te verstaan dat het mensenjong bij hen zou blijven. Shere Khan bleef brullen om het mensenjong. Toen werd moeder wolf zo kwaad dat ze Shere Khan aan haar bijnaam, RAKSHA de duivelinn, herinnerde. Ze zei hem dat het mensenjong niet gedood zou worden, maar dat er nog wel een dag zou komen dat hij jacht op Shere Khan zou maken. Shere Khan droop af.

Het mensenjong bleef in het nest bij vader en moeder wolf en kreeg de naam MOWGLI, kikvors, omdat hij geen vacht had. En op een nacht verzamelden alle wolven rond Akela, hun leider. De maan scheen op de raadsrots en het mensenjong werd opgenomen in de horde ...

Jungledieren

Akela is de leider van de horde. Hij waakt over de wet en iedereen luistert naar hem.

Raksha is de wolvenmoeder. Zij neemt Mowgli op in haar hol en voedt hem op.

Grijze Broer is de zoon van Raksha en een goede vriend van Mowgli. Hij helpt hem bij vele problemen.

Kaa is de koningspython. Hij is de enige die het apenvolk bang kan maken. Voor Mowgli is hij een goede vriend. Hij is zeer oud en weet alles af van de jungle.

Baloe is de wijze bruine beer. Hij kent alle wetten van de jungle en leert ze aan de welpen.

Bagheera is de lenige zwarte panter. Hij leert Mowgli jagen, klimmen en zwemmen. Hij beschermt hem vanaf zijn opname in de horde.

Chil is de wouw die overdag alles ziet vanuit de lucht. Hij brengt boodschappen over tussen de jungledieren.

Mang is de vleermuis. Hij kan 's nachts alles zien. Dan brengt hij de boodschappen over tussen de jungledieren.

Hathi, de olifant, is de meester van de verhalen die sedert jaren in de jungle de ronde doen.

De Bandar-Log is het apenvolk. Ze hebben geen leider en volgen geen wet. Ze zijn vervelend, lui, speels en brutaal.

Tabaqui is de jakhals. Hij is een vleier die alles doet om in de gunst te staan van Shere Khan.

Shere Khan is de manke, lamme tijger. Hij is de grote vijand van Mowgli. Hij is de enige die zijn voeten veegt aan de wetten van de jungle. Daardoor is hij ook de vijand van de mensen.

Meer jungledieren ...

Groot gehuil

Het Groot Gehuil wordt uitgevoerd als de Oude Wolven iets belangrijks te vertellen hebben of als er iets heel erg leuks of speciaals gebeurt.

Het gaat als volgt : alle Welpen verstoppen zich in de omgeving van de nestleid(st)er van dienst. Niemand is nog te zien, alles is muisstil. De nestleid(st)er van dienst roept dan "Yalahi". Alle Welpen komen dan uit de jungle aangestormd, terwijl jullie de kreet "Hiiiii..." roepen. Jullie vormen gehurkt een kring. Wanneer iedereen aanwezig is, zingen jullie het lied "Al de wolven staan klaar". Wanneer Akela in de kring komt, staat iedereen recht. Akela maakt met de gestrekte rechterarm een cirkel boven de hoofden van de Welpen. Als de arm van Akela je bereikt, hurk je neer.

Wanneer iedereen gehurkt zit, zegt de nestleid(st)er van dienst : "Akela, wij doen ons best". Alle andere Welpen vallen in bij "Kela". Akela vraagt dan "Uw best?". Alle Welpen springen recht met beide handen gegroet en ze antwoorden "Ja, best... best..., best...best...ja". Eerst laten ze de linkerhand (bij de tweede "best...best..."). Hierna kan Akela of één van de Oude Wolven iets belangrijks vertellen.

Groet en betekenis

Als je groet dan steek je je rechterhand op zoals op de afbeelding. De wijs- en middenvinger stellen de gespitste oren van een Welp voor, want een Welp is immers altijd bereid te luisteren. De twee opgestoken vingers herinneren je ook aan de twee sterren die je moet behalen. De duim op de ringvinger wil zeggen dat een Welp steeds de andere Welpen zal helpen en beschermen.

De Scoutshanddruk is een speciale handdruk die je enkel aan andere scouts en gidsen geeft. Bij de handdruk groet je met je rechterhand en reik je de linkerhand met de pink gespreid, zodat je pink onder de hand van de andere scout of gids zit.

Wet en welpenleuze

Belofte

Welpenboekje

Alle informatie die Welpen nodig hebben om de Teerpootproeven tot een goed einde te brengen vinden ze terug in het Welpenboekje.

Hoe aanbrengen?

Ik kan het verhaal van Mowgli vertellen zoals het wordt beschreven in het Welpenboekje. Je vertelt gewoon het verhaal van de opname van Mowgli aan de nieuwelingen. Eventueel kan je ze daarvoor even apart nemen.

Ik ken de jungledieren (die beschreven staan in het Welpenboekje) en kan er iets over vertellen.

 • Je hebt via enkele jungleverhalen de voornaamste dieren aan de nieuwelingen voorgesteld.
 • Je geeft enkele spelen, gebaseerd op deze verhalen (als herhaling).
 • Je geeft enkele spelen of opdrachten (animatie, mime, creatief spel, handvaardigheid, handenarbeid, uitbeelding, enz…) waaruit blijkt, dat de nieuwelingen weten WIE deze dieren zijn.

Groot gehuil Je laat de nieuwelingen meedoen als het Groot Gehuil wordt uitgevoerd (zo kunnen ze het praktisch leren), maar ze krijgen, zolang ze hun belofte niet hebben afgelegd, geen medezeggingschap in de Wolvenraad.

Groet en betekenis Je toont aan de nieuwelingen hoe de Welpen groeten en je legt uit wat die groet betekent. Stimuleer de nieuwelingen (en alle andere Welpen) om bij het begin en op het einde van de vergadering de Oude Wolven te komen groeten, waaruit blijkt dat ze weten hoe te groeten en wat de groet betekent. (Ook de linkerhanddruk hoort daarbij).
Wet en Welpenleuze

Benadrukken van de kreet :
Welpen we doen!!! ……. ons BEST!!!
Uw BEST??? ………… Yaou, best, best, best, best, yaou!

Deze kreet kan je dikwijls gebruiken wanneer de horde verzameld staat, bij het begin of einde van de activiteit.

Verduidelijk de betekenis van de wet aan de hand van het verhaal : “Kaa’s jacht” :

 • er is nood aan een wet (zonder wet gaat men leven als het Bandar-log)
 • zij die de wet kennen moeten hem navolgen en hem zeer duidelijk uitleggen aan degenen die de wet nog niet kennen (Baloe had Mowgli niet gesproken over het Bandar-log).
 • iedereen moet de wet naleven, omdat hij anders zichzelf en de horde last kan berokkenen (Baloe en Bagheera komen in moeilijkheden, doordat Mowgli met het Bandar-log is meegegaan en Mowgli krijgt een stevige klap van Bagheera als straf).

Junglewet : foutieve handeling = straf. Eens gestraft wordt alles echter onmiddellijk vergeven en vergeten.

Belofte Na contact met de ouders (filosofische overtuiging), na contact met de Wolvenraad en in aansluiting met punt 4 (Akela vindt me een flinke welp), kan en mag de nieuweling(e) zijn (haar) belofte afleggen.

Akela vindt me een flinke welp
Als Oude Wolf moet je de inspanning van de nieuweling om mee te leven als wolf in de horde beoordelen. Indien er geen uitgesproken tegenwerking is, bestaat er geen enkel bezwaar voor opname. Blijkt er wel tegenwerking, dan kan je, na aan de nieuweling het waarom van je beslissing te hebben medegedeeld de belofte aflegging even uitstellen.

OPMERKING
De belofte aflegging is geen beloning, maar een engagement t.o.v. Akela om zijn best te doen!