Teerpootspel

Uit FOSwiki

09 team.png

Auteur: S.Egel
Eenheid auteur: 226e De Leeuwerik

Spelverloop:
Dit is een spel om de welpen hun teerpoot aan te leren/te oefenen in het thema van de druïden (met Panoramix).


Deel 1

De druïdeschool is een exclusieve school en je kan er niet zomaar binnen. De toegang wordt gehandhaafd door een leger bewakers en een deur met wel 40 sloten. Het is dus de bedoeling dat er met 40 sleutels overgelopen wordt (papierje met een sleutel op). Telkens wanneer er iemand in slaagt om voorbij de bewakers(tikkers) te geraken, kan hij een slot openen (met een schaar een koordje doorknippen). Iedereen speelt dit spel dus individueel. --> schilder een grote poort op een groot stuk karton, snij de deur in 2 en verbind de stukken met 40 touwtjes.


Deel 2

Wanneer de deur open is, krijgt men toegang tot de druïdeschool. De druïden zijn echter schuchtere types die goed verstopt zitten en ook af en toe wel eens durven te verlopen. Elke druïde is gespecialiseerd in een bepaald type vragen. Er zijn maw 4 schoolvakken en dus 4 druïdes nodig. Elk groepje krijgt bij het begin van deel 2 een volgorde mee van welke vragen ze moeten oplossen (de vragen zijn genummerd). Als het spel gestart wordt, moet het groepje de vraag met de juiste nummer zoeken en dan naar de juiste druïde zoeken. Telkens wanneer een vraag juist is opgelost, verbetert het rapport. Het rapport is een bord met 4 doorzichtige buizen met gekleurde vloeistof erin. Als een vraag goed beantwoord is, stijgt de gekleurde vloeistof. (elke druide heeft een fles met zijn gekleurde vloeistof. het groepje krijgt hier dan een beetje van mee voor op het bord met de 4 buizen).


Het blijft de bedoeling dat je met je groepje de vragen zo snel mogelijk oplost, dan ben je 'gewonnen', maar uiteindelijk werkt iedereen samen om het rapport/bord met buizen vol te krijgen


Vragen

1. Leg de achtsteek

2. Leg de platte knoop

3. Leg de halve steek en de losse strop

4. Leg de mastworp

5. Leg de schoenveterknoop

6. Spoortekens

7. Spoortekens

8. Spoortekens

9. Spoortekens

10. Spoortekens11. Zeg de belofte

12. Zeg de welpenwet

13. Zing de yalahi

14. Zing het welpenverzamellied uit volle borst

15. Doe de welpengroet en leg de betekenis uit

16. Geef een scoutshanddruk?

17. Wie is Akela? Geef een beetje uitleg.

18. Wie noemen we de moeder van de welpen? Waarom?

19. Wie is zwart, lenig en snel? Wat heeft hij Mowgli zoal geleerd?

20. Wie is Baloe?21. Wat kan jij vertellen over Chill?

22. Heeft Mowgli eigenlijk vijanden? Zo ja, wie?

23. Ken jij het verschil tussen een gebods-, verbods- en gevaarsbord?

24. Combinatie van verkeersborden

25. Combinatie van verkeersborden

26. Combinatie van verkeersborden

27. Combinatie van verkeersborden

28. Combinatie van verkeersborden

29. Wat doe je als voetganger indien er geen voetpad is?

30. Hoe steek je een straat over? Er zijn geen verkeerslichten. Mag je fietsen op een zebrapad? En lopen?31. Hoe steek je een straat over? Er zijn wel verkeerslichten.

32. Wat is het telefoonnummer van de hulpdiensten +zoek een telefoonnummer op in de telefoonboek

33. Doe een telefoongesprek

34. Waar bel je naar toe bij vergiftiging?

35. Wie is de stichter van scouting?

36. Uit wat bestaat een perfect uniform?

37. Wat is de naam van onze eenheid? Welk nummer hebben wij?

38. Van welke boom zijn deze blaadjes?

39. Van welke boom zijn deze blaadjes?

40. Van welke boom zijn deze blaadjes?

Benodigdheden:- Vragen op papieren (4 kleuren: verwijst naar de juiste druïde)

- Bord met 4 buizen

- 4x gekleurde vloeistof (crepepapier door water roeren)

- Poort met 40 koordjes

- papiertjes met sleutels op