Teervoet

Uit FOSwiki

Deze pagina is een onderdeel van de pagina Klasse- & Badgewerking.


Teervoetproeven

Wie is BP?

 • Heel beknopt de figuur van BP bespreken.

Wet en belofte

 • De wet en zijn betekenis kennen.
 • De betekenis van de belofte kennen en naleven.
 • Weten wat de kenspreuk en het kenteken van FOS Open Scouting betekenen.

Patrouilleleven

 • Troepssignalen kennen.
 • Stomme bevelen.
 • De scoutsgroet en zijn betekenis kennen.
 • De linkerhanddruk en zijn betekenis kennen.
 • Het organigram van de eenheid kennen en de namen van de leiding daarin kunnen plaatsen.
 • Het correcte uniform dragen en de betekenis van de kentekens weten.
 • Het patrouilledier kennen.
 • De verschillende raden kennen.
 • De verschillende functies in de patrouille kennen.

Kaart en kompas

 • Weten wat een stafkaart is.
 • De metrische schaal van een kaart kennen en kunnen gebruiken.
 • De kaartsymbolen kennen aan de hand van de legende.
 • De windroos kunnen tekenen met 8 windstreken en bijhorend aantal graden.
 • Een kaart kunnen oriënteren met een kompas.
 • Een stafkaart kunnen gebruiken langs een 'gewone' weg en 'merkpunten' kunnen aanduiden.

Natuur

 • De natuur niet bevuilen of beschadigen.
 • 5 planten en 8 boombladeren kunnen herkennen en er iets over vertellen.

Observatie

 • Spoortekens en hun betekenis kennen.
 • Zelfstandig een spoortocht van 2 km kunnen beëindigen.
 • Voorwerpenkim, waarbij 12 van de 20 voorwerpen onthouden worden.
 • Reukkim, waarbij 6 van de 10 reuken herkend worden.
 • Smaakkim, waarbij 6 van de 10 smaken herkend worden.

Schatten

 • Persoonlijke maten kennen.
 • Deze maten kunnen gebruiken om de afmetingen van een voorwerp te bepalen.
 • De afstand van je "persoonlijke" pas kennen en er een afstand in het veld en op de baan mee afmeten.

Telefoneren

 • Kunnen telefoneren naar een gekend persoon.
 • Kunnen telefoneren vanuit een telefooncel.
 • Een telefoonboek kunnen gebruiken.

Eerste hulp

 • Weten hoe te handelen bij een zwaar ongeval en de hulpnummers kennen.
 • Een bloeding kunnen stelpen.
 • Een draagdoek kunnen aanleggen.
 • Een eenvoudige wonde kunnen verzorgen, onder toezicht van een leid(st)er.

Bijl, mes, schop en zaag

 • Veiligheidspunten bij het gebruik van een bijl kennen.
 • Weten hoe een bijl gedragen wordt.
 • Eigenschappen en gebruik van een goed zakmes kennen.
 • Gebruik van een schop kennen.
 • Gebruik van een zaag kennen.

Knopen en sjorringen

 • Kennen en kunnen gebruiken van volgende knopen:
  • Platte knoop
  • Achtsteek
  • Schootsteek
  • Mastworp
  • Timmermanssteek
 • Een kruissjorring kunnen maken.
 • Een touw van 10 m kunnen oprollen.

Vuren

 • Weten waar een open vuur mag aangelegd worden en de veiligheidsmaatregelen kennen.
 • Een voorraad brandhout aanleggen, voldoende voor twee maaltijden.
 • Weten hoe een vuur moet gedoofd worden.

Koken

 • Koffie en thee kunnen zetten.
 • Eieren kunnen koken en bakken op een (hout)vuur.

Tent

 • Piketten en haringen op de juiste wijze kunnen inslaan.
 • Een dag instaan voor de netheid van de tent, alsook voor het lossen en aanspannen van de spantouwen.
 • Weten hoe en wanneer muurtjes en deuren van een tent opgerold moeten worden.
 • Zorg dragen voor het tentmateriaal.

Rugzak

 • Een rugzak voor een dagtocht behoorlijk kunnen inpakken.
 • Draagriemen correct kunnen aanpassen.
 • Één uur wandelen met een rugzak.

Sport

 • 40 punten op de vijfkamp behalen.
 • Over een apenbrug wandelen.

Expressie

 • Deelnemen aan manuele expressie.
 • Deelnemen aan verbale expressie.
 • Deelnemen aan een mimespel.
 • Meedansen met twee volksdansen.
 • 6 scoutsliederen kunnen meezingen.