Terugbetaling kadervorming

Uit FOSwiki

Algemene info

Terugbetaling voor erkende kadervorming (attestencursus)

Elke gemeente heeft een eigen terugbetalingsregeling voor deelnamegelden van erkende kadervorming. De enige lijn die daarin te trekken valt, is dat dit steeds via de gemeentelijke jeugddienst gaat. Ook hoeveel er wordt terugbetaald is verschillend in elke gemeente. Sommige gemeenten betalen het volledige cursusgeld terug, anderen betalen slechts de helft terug. Steeds heb je daarvoor wel het deelnamebewijs nodig dat elke deelnemers normaal gezien op het einde van de cursus ontvangt. Heb je dat niet gekregen of ben je het kwijt? Een eenvoudig mailtje naar [email protected]kan dit oplossen. Uitleggen wat & hoe kunnen we dus niet doen, wel geven we je hier een lijstje vragen waarmee je naar de jeugddienst kunt stappen:

 • Is er terugbetaling voor alle leden van onze vereniging of enkel zij die in de gemeente zelf wonen?
 • Indien het enkel geldig is voor inwoners van de gemeente, kan leiding uit een andere gemeente best eens bij hun eigen gemeentelijke jeugddienst vragen of ze een terugbetaling kunnen krijgen.
 • Hoeveel wordt er terugbetaald?
 • Wie moet de aanvraag indienen?
 • Hoe moet dat gebeuren? Is daar een formulier voor?
 • Wanneer moet de aanvraag ingediend worden?
 • Welke cursussen komen daarvoor in aanmerking? In principe komen cursussen die leiden tot een attest animator, hoofdanimator of instructeur altijd in aanmerking.
  • Vraag zeker na of ook andere vormingen (zoal A la carte, Gilwell,…) in aanmerking komen voor terugbetaling.

Subsidies voor geattesteerde leiding

Sommige gemeenten betalen niet alleen de cursusgelden terug, maar geven ook subsidies voor ‘geattesteerde leiding’ aan de eenheid. Dan krijg je samen met je jaarlijkse subsidies ook nog eens geld per actieve leid(st)er die een attest (animator, hoofdanimator of instructeur) heeft. Bekijk goed het subsidiereglement van de gemeente of vraag na bij de jeugddienst. Als er zo’n regeling is, zal je steeds een kopie van het attest of het attestnummer nodig hebben. Dat nummer vind je op het attest boven de naam. Wanneer een attest wordt uitgereikt, wordt de EL ook steeds per brief op de hoogte gebracht. Ook op die brief vermelden we steeds het attestnummers. Attest kwijt? Geen probleem, het FOS4U-team houdt normaal gezien alle nummers bij, dus die kun je steeds opvragen. Ook kunnen wij een nieuw attest aanvragen bij de overheid als dat nodig zou zijn. Een mailtje naar [email protected] volstaat daarvoor.

Specifieke regelingen

Hier proberen we een overzicht te verzamelen met specifieke gemeentelijke regelingen. Heb jij ook nog een interessante link met informatie? Voeg ze hier gerust toe, of laat iets weten op [email protected]

Of klik hier door naar terugbetalingen voor een volledig overzicht.


Ondersteuning door de eenheid

Heel wat eenheden komen ook zelf tussen in de cursusgelden, om te stimuleren dat leiding op cursus zou gaan. Welke systemen bestaan er zoal?

 • Sommige eenheden betalen standaard het deel dat niet door de jeugddienst wordt terugbetaald, zodat je zelf enkel moet voorschieten wat je later van de stad terugkrijgt.
 • Sommige eenheden betalen het volledige cursusgeld en recuperen het dan zelf (deels) van de gemeente.
 • Bij sommige eenheden zijn er ook voorwaarden aan verbonden: als je kort daarna stopt moet je het terugbetalen,als je annuleert moet je zelf voor eventuele kosten opdraaien.
 • ...

VOORBEELD
Hebben jullie in de eenheid een uitgewerkt systeem? Vul het hier aan of laat ons iets weten op [email protected]