Totemisatie

Uit FOSwiki


In dit artikel vind je de gemeenschappelijke visie van FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen op totemisatie, een methodiek die we adviseren om te gebruiken vanaf JVG's-Aspiranten of later. Wanneer je totemisatie juist inplant, hoe dat juist in zijn werk gaat en alle sferen die daarrond hangen zijn eigen aan elke eenheid. Inspiratie om de totemisatie in je eigen eenheid te verrijken, kan je vinden in de gezamenlijke publicatie van beide scouts- en gidsenbewegingen rond dit onderwerp, Het Achtste Vuur. Verkrijgbaar in de FOS-Shop en Hopper Winkel.

Elke eenheid beleeft totemisatie op zijn eigen manier. Maar in al die verschillende rituelen, ceremonies en methodiekjes zitten ook veel gemeenschappelijke kenmerken. In dit deel vind je de gemeenschappelijke kenmerken die wij tijdens onze zoektocht konden vinden.

Groepsbevorderend

Tijdens een totemisatie groeien de leden van een eenheid dichter naar elkaar door de uitdagingen die de totemisant aangaat (al dan niet met de hulp van anderen), het gevoel een groep te zijn en allemaal tijd te maken voor dat ene lid. Een geslaagde totemisatie is dan ook het resultaat van een geslaagde samenwerking. Niet alleen groeit zo het samenhorigheidsgevoel binnen een groep, maar ook de verbondenheid met andere scouts en gidsen. Totemisatie overschrijdt ook de takgrenzen, en dit zorgt voor een grotere verbondenheid, over de takken heen. Een totem draag je uiteindelijk je ganse scouts- of gidsencarrière en je verdere leven mee.

Wederzijds engagement, erkenning, waardering

Een totem kan je beschouwen als een manier om iemand te erkennen voor zijn bijdrage aan de groep Dat engagement en die erkenning worden door de totemisant ook geuit: de totemisant is bereid om een stuk van zijn persoonlijkheid aan de groep te tonen. De groep erkent de totemisant door het geven van een totem en door voldoende tijd vrij te maken voor de totemceremonie. Tijdens de totemisatie blijft hij zich steeds lid van de groep voelen, en de totemisatie zorgt er in principe voor dat dat gevoel nog versterkt wordt. Totemisatie ligt in die zin in dezelfde lijn als een belofte en kan daar een verlenging en een verdieping van zijn.

Even stilstaan bij jezelf

In de meeste totemisatieceremonies vind je ook een zingevend moment terug. De totemisant krijgt dan wat tijd om over zichzelf en zijn engagement t.o.v. de groep na te denken. Op die manier is totemisatie een bescheiden etappe in de zelfontplooiing van de jongere.

Inspraak hebben en aanvaard worden

Inspraak is ook bij totemisatie belangrijk. Zo komt de hele groep aan bod bij de voorbereiding en de ceremonie , en is er inbreng van andere leden en leeftijdsgenoten, bv. bij het zoeken naar namen en eigenschappen. Ook de totemisant ondergaat het hele gebeuren niet passief. Hij luistert naar wat de anderen bedoelen en verduidelijkt zijn kijk op zichzelf. Hij krijgt bovendien altijd de keuze: zijn totemnaam aanvaarden of weigeren.

Een totemnaam aanvaarden is dan meteen ook een nieuw engagement: bijdragen tot het groepsgebeuren met zijn mogelijkheden. Mogelijkerwijs werd de totemisant tijdens de totemisatie geconfronteerd met minder aangename kantjes van zichzelf. Het aanvaarden van de totem betekent dus ook het aanvaarden van wie men is en de belofte om nog verder aan zijn persoonlijkheid te sleutelen.

Een geschikte totemnaam zoeken

De perfecte totemnaam voor iemand zoeken is geen eenvoudige opdracht. In 'Het Achtste Vuur' vind je een aantal manieren om hieraan te beginnen. Eens je de eigenschappen van de persoon in kaart gebracht hebt, kan je op zoek naar een naam. De online TotemZoeker is daarvoor een zeer handig instrument.