Tradities

Uit FOSwiki

...

Doorlichten van eenheidstradities

Elke eenheid heeft wel een aantal tradities in hun werking ingebouwd. Nu en dan eens stilstaan bij 'monumenten' en jullie visie bepalen is verrijkend.

1. Ga na welke grote en kleine rotsvaste gewoonten er binnen de eenheid bestaan.

2. Kies er één uit.

3. Breng in kaart hoe het “monument” projectmatig is opgebouwd.

4. Vermeld de meest gangbare motivaties voor het aanhouden van de traditie.

5. Zet dit alles op papier of op een bandje en bezorg dit aan één of meerdere takken.

6. Vraag hen om dit onderling te bespreken en een antwoord te formuleren.

7. Gebruik dit dan als discussie-aanzet op een eenheidsraad.